Faustyna

Faustyna to osoba silna i zdecydowana w działaniu. Poza tym jest wrażliwa na ludzką krzywdę. Przy niej każdy może czuć się bezpiecznie, nigdy nikogo nie zostawi w biedzie.

>

Felicja

Felicja to osoba szlachetna i wrażliwa. To filantropka, pełna chęci i woli pomocy innym. Lubi udzielać rad.

>

Filipina

Filipina to osoba inteligentna, przyjacielska, lubi ludzi i zwierzęta. Szczególnie kocha konie. Jest wrażliwa na ludzką krzywdę.

>

Filomena

Filomena to kobieta wrażliwa i zrównoważona. Ma swoje zdanie na każdy temat i jest bardzo samodzielna, dlatego często osiąga sukcesy zawodowe. Ubiera się wytwornie i ze smakiem.

>

Flora

Florentyna to osoba taktowna, wrażliwa, delikatna i miła, o nienagannych manierach. Ma skłonność do melancholii, lubi oddawać się marzeniom.

>

Franciszka

Franciszka to osoba szlachetna, wrażliwa na ludzkie krzywdy, opiekuńcza i energiczna w działaniu. Sporo czasu przeznacza na sprawy społeczne.

>

Fryderyka

Fryderyka to osoba uczuciowa, ambitna, wrażliwa i bardzo zrównoważona. Odznacza się pogodą ducha i życzliwością Do wszystkiego dochodzi w sposób naturalny, krok po kroku.

>