Więcej ciąż w starszym wieku oznacza więcej cesarskich cięć

Odkładanie ciąży na później w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia liczby cesarskich cięć - wynika z pracy opublikowanej na łamach pisma "Public Library of Science Medicine".

ciąża w starszym wieku a cesarka

Odkładanie ciąży na później w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia liczby cesarskich cięć - wynika z pracy opublikowanej na łamach pisma "Public Library of Science Medicine". Do takich wniosków doszli naukowcy brytyjscy z Uniwersytetu w Cambridge, którzy przeanalizowali dane zebrane w grupie ponad 500 tys. kobiet, które w latach 1980-2005 rodziły w szpitalach.

Jak obliczyli, w badanym okresie znacznie wzrosła nie tylko liczba cesarskich cięć ale też wiek rodzących matek. Odsetek kobiet, które były w pierwszej ciąży w wieku 35-39 lat wzrósł siedmiokrotnie, a odsetek kobiet w wieku 40 lat i więcej - aż dziesięć razy. Równocześnie, liczba cesarskich cięć podwoiła się.

Systematyczny wzrost liczby cesarskich cięć obserwuje się w krajach dobrze rozwiniętych od 30 lat. Naukowcy podejrzewali, że jest to związane z wyższą średnią wieku rodzących kobiet, ale nie potrafili tego dokładnie uzasadnić.

Badacze z Uniwersytetu w Cambridge przeanalizowali próbki mięśniówki macicy (tzw. miometrium) pobrane od 62 kobiet, które przeszły cesarskie cięcie.

Okazało się, że wraz z wiekiem zaburzeniu ulega funkcja mięśni macicy - ich spontaniczne skurcze stają się słabsze i nabierają innego charakteru. To jest przyczyną słabych skurczów w trakcie porodu i konieczności wykonania cesarskiego cięcia.

Jak oceniają autorzy pracy, około 38 procent z tych procedur można by uniknąć, gdyby nie systematyczny wzrost średniej wieku rodzących matek.

Cesarskie cięcie jest związane z wyższym ryzykiem zgonu i powikłań zdrowotnych u matki oraz dziecka; może też komplikować przyszłe porody, przypominają naukowcy. JJJ

PAP - Nauka w Polsce / 2008-07-04

fot.
Fotolia