Coraz więcej ciąż wielopłodowych

Na świecie, także w Polsce, obserwuje się w ostatnich latach wyraźny wzrost liczby ciąż wielopłodowych. Według przewidywań, w 2050 r. w krajach wysoko rozwiniętych co druga ciąża będzie właśnie ciążą wielopłodową

coraz więcej ciąż bliźniaczych

Na świecie, także w Polsce, obserwuje się w ostatnich latach wyraźny wzrost liczby ciąż wielopłodowych. Według przewidywań, w 2050 r. w krajach wysoko rozwiniętych co druga ciąża będzie właśnie ciążą wielopłodową - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego prof. Witold Malinowski. Uczestniczył on w Płocku w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bliźnięta w różnych okresach życia", której towarzyszył I Płocki Zlot Bliźniąt z udziałem bliźniaczych rodzeństw z całego kraju.

"Ciąże wielopłodowe zagrożone są wysokim ryzykiem wystąpienia bardzo wielu powikłań, wszystkich takich, jak w ciążach jednopłodowych, a także dodatkowych. Stąd też spotkania i konferencje naukowe, gdzie opracowujemy i omawiamy standardy postępowania w tego rodzaju przypadkach ciąż" - podkreślił prof. Malinowski.

Zaznaczył, iż bardzo istotnym czynnikiem utrzymania ciąży wielopłodowej jest wczesne i prawidłowe jej rozpoznanie oraz późniejsze prowadzenie. "Kobieta nie powinna obawiać się ciąży wielopłodowej. Trzeba tylko wcześnie ją rozpoznać, w tym jej rodzaj i ewentualne zagrożenia, tak by w odpowiednim momencie skierować kobietę w ciąży do właściwego ośrodka. Uważam, że w Polsce jesteśmy w stanie prowadzić prawidłowo te ciąże i walczyć o te dzieci" - powiedział prof. Malinowski.

Według niego czynnikami wpływającymi na wzrost liczby ciąż wielopłodowych, nie tylko bliźniaczych, ale nawet w większym stopniu trojaczych, czworaczych i pięcioraczych, są: zmieniające się środowisko naturalne, starszy wiek kobiet w chwili rozpoczęcia macierzyństwa oraz najważniejszy - coraz bardziej rozpowszechnione stosowanie metod sztucznego zapłodnienia.

"Zmieniające się środowisko naturalne, te wszystkie sztuczne odżywki, zwiększają częstotliwość występowania większej liczby dojrzewających komórek jajowych u kobiety. Wykazano też niezbicie, że czym starsza kobieta, tym częstość występowania ciąż wielopłodowych jest większa. Kobieta 35-letnia ma ośmiokrotnie większą szansę urodzenia bliźniąt niż 20-letnia. A dodatkowo stosowanie metod sztucznego zapłodnienia jest coraz bardziej skuteczne" - wyjaśnił prof. Malinowski.

Dodał, iż według przewidywań, do połowy XXI wieku w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych pojawi się "prawdziwa +epidemia+ ciąż wielopłodowych". MB

PAP - Nauka w Polsce 2008-09-23

fot.
Fotolia