Czy rodzice wiedzą co powinni wiedzieć o próchnicy

W każdym piśmie, książce i portalu poświęconym wychowaniu i opiece nad dziećmi można znaleźć porady dotyczące profilaktyki próchnicy u najmłodszych. Dostępne są specjalne dziecięce pasty i szczoteczki. A jednak próchnica dotyka około 90 proc. dzieci w wieku przedszkolnym.

dziecięca próchnica

W każdym piśmie, książce i portalu poświęconym wychowaniu i opiece nad dziećmi można znaleźć porady dotyczące profilaktyki próchnicy u najmłodszych. Dostępne są specjalne dziecięce pasty i szczoteczki. A jednak próchnica dotyka około 90 proc. dzieci w wieku przedszkolnym. Zbadaniem przyczyn tego zjawiska zajął się zespół naukowców z Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Warszawie. "Nasze badania miały na celu sprawdzenie, co rodzice wiedzą na temat profilaktyki próchnicy u dzieci - mówią badacze - oraz zweryfikowanie, ile zaleceń realizują w praktyce."

Badaniami objęto rodziców dzieci uczęszczających do warszawskich przedszkoli. Badani deklarowali, że wiedzę dotyczącą zapobieganiu próchnicy zgromadzili czytając ogólnodostępne czasopisma. Tylko niektórzy korzystali z bardziej fachowych porad stomatologów oraz pediatrów.

Jak pokazały wyniki ankiet, rodzice uważali, że najważniejsze w zapobieganiu próchnicy jest dbanie o higienę jamy ustnej oraz fluorowanie zębów. Prawie 2/3 rodziców deklarowało regularne wizyty z dziećmi u stomatologa.

"Te dane wyglądają optymistycznie, jednak stoją w pewnej sprzeczności z faktami epidemiologicznymi - zauważają naukowcy. - Być może pewnym wytłumaczeniem jest to, że rodzice pomijali w profilaktyce kwestie związane z dietą dzieci i jej wpływem na zdrowie dziecka. Tylko 5 proc. badanych zwracało uwagę na konieczność ograniczenia spożycia węglowodanów". Dokładniejsza analiza wykazała, że mimo znajomości teorii, rodzice mieli kłopoty z jej praktycznym stosowaniem.

"Do najczęstszych błędów popełnianych przez rodziców należało zbyt późne rozpoczęcie regularnego szczotkowania zębów, często dopiero u dzieci po 1 roku życia - mówią badacze - oraz spożywanie posiłków lub słodkich napojów późno wieczorem lub nawet w nocy. Zwraca też uwagę fakt zbyt późnego rozpoczynania wizyt u stomatologa oraz bagatelizowanie roli diety."

Dlatego specjaliści z Zakładu Medycyny Rodzinnej AM uważają, że konieczne jest dalsze rozpowszechnienia wiedzy na temat profilaktyki próchnicy u dzieci oraz zwiększyć zaangażowanie pediatrów w jej propagowanie. MWE

Źródło: PAP - Nauka w Polsce 2007-08-29

fot.
Fotolia