Dlaczego rodzą się wcześniaki?

Istnieje wiele powodów przedwczesnych porodów. Najogólniej przyczyny wcześniactwa można podzielić na te, które są zależne oraz te, które są niezależne od stylu życia ciężarnej.

dlaczego rodzą się wcześniaki

Istnieje wiele powodów przedwczesnych porodów. Najogólniej przyczyny wcześniactwa można podzielić na te, które są zależne oraz te, które są niezależne od stylu życia ciężarnej.

Kiedy dziecko jest wcześniakiem?

Noworodek nazywany jest wcześniakiem, gdy przychodzi na świat przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży. Specyficzną formą skrajnego wcześniactwa stanowi grupa dzieci urodzonych przed 32 tygodniem ciąży.
W literaturze poświęconej problematyce ciąży odnajdujemy informacje, iż dziecko jest w stanie samo przeżyć poza organizmem matki po ukończeniu 22 tygodnia ciąży (niektóre źródła podają 20 tydzień ciąży za datę, od której mówi się o przedwczesnym porodzie, a nie poronieniu). Postęp medycyny pozwala na przeżycie już dzieciom urodzonym po 24. tygodniu ciąży. Po 28 tygodniu ciąży gwałtownie wzrasta szansa przeżycia wcześniaka.

Dlaczego rodzą się wcześniaki?

Istnieje wiele powodów przedwczesnych porodów. Najogólniej przyczyny wcześniactwa można podzielić na te, które są zależne oraz te, które są niezależne od stylu życia ciężarnej.

Główne czynniki, na które mamy wpływ, a które przyczyniają się do przedwczesnych porodów to: uciążliwość pracy, stresy, nadmierny wysiłek fizyczny, wiek poniżej 17 lub powyżej 35 roku życia, nadużywanie używek, znaczna nadwaga ciężarnej, nieodpowiednie odżywianie, nienależyta higiena osobista.

Druga grupa czynników porodów przedwczesnych, na którą nie mamy wpływu, to zakażenia, wady budowy narządów rodnych, choroby przebyte przez ciężarną.

Dr Ryszard Rutkowski, ginekolog-położnik z 25-letnim doświadczeniem, tak opisuje przyczyny wcześniactwa: Wcześniactwo jest nieodłącznie związane ze zwiększoną śmiertelnością i zachorowalnością okołoporodową. Płody z porodów przedwczesnych z powodu swojej niedojrzałości są bardziej narażone na urazy i niedotlenienie przy porodzie.

Najczęstsze przyczyny porodów przedwczesnych

Wcześniactwo - Czynniki socjalne

 • niski status społeczno-ekonomiczny,
 • młody wiek matki (niedojrzały układ emocjonalny, hormonalny, prawie zawsze ciąża nieplanowana),
 • niska masa ciała matki (niedożywienie),
 • palenie papierosów,
 • ciąże niechciane, nieplanowane, z przypadkowymi partnerami (coraz częściej sygnalizowana przyczyna porodów przedwczesnych).
 • przeciążenie fizyczne i psychiczne,

Choroby matki, a ryzyko urodzenia wcześniaka

 • choroby serca, zaburzenia krążenia, cukrzyca, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne, gruźlica, toksoplazmoza, choroby weneryczne, zapalenia nerek.
 • choroby infekcyjne matki przebiegające z wysoką gorączką,
 • zakażenia wewnątrzmaciczne (po infekcji wstępującej z pochwy lub innego źródła zakażenia),
 • wady rozwojowe narządów płciowych oraz mięśniaki macicy,

Niewydolność szyjki macicy kobiety w ciąży

 • liczne naturalne i sztuczne poronienia oraz inne przyczyny uszkodzenia szyjki macicy,
  wady szyjki macicy.

Przedwczesne odejście wód płodowych

 • spowodowane czynnością skurczową macicy z powodu stresu, urazu, infekcji i uszkodzenia pęcherza płodowego.

Wady i niewydolność łożyska (np. łożysko przodujące) ciąża mnoga, wielowadzie, wady płodu.

Tekst: opracowanie osesek.pl
na podstawie materiałów dostarczonych
przez www.wczesniak.pl

fot.
Fotolia