Metoda dobrego startu wspiera rozwój dziecka

Wiele dzieci wykazuje trudności w pierwszych latach nauki - na szczęście specjaliści opracowali cały szereg metod, które mają ułatwić maluchom ich pokonanie.

metoda dobrego startu

Gdy miną wielkie emocje spowodowane pójściem do szkoły, a tuba ze słodyczami zostanie opróżniona, może okazać się, że szkoła, zamiast być wielką przygodą, staje się przedmiotem sporych kłopotów dziecka. To niestety częsty scenariusz. Wiele dzieci wykazuje trudności w pierwszych latach nauki - na szczęście specjaliści opracowali cały szereg metod, które mają ułatwić maluchom ich pokonanie.

Do takich metod należy między innymi Metoda Dobrego startu, opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Na czym polega ta metoda, jakie daje efekty i czy można ją stosować… profilaktycznie?

Dla kogo „Dobry Start”?

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym bardzo często przejawiają fragmentaryczne zaburzenia rozwoju, które uniemożliwiają im łatwe przyswajanie informacji i tym samym uczenie się. Trudności te mogą występować w różnych funkcjach – słuchowych, wzrokowych, orientacji w przestrzeni czy np. lateralizacji. Niestety, jeżeli maluch nie otrzyma stosownego wsparcia, jego szkolny start będzie znacznie utrudniony – dziecko nie będzie przyswajało nowych informacji tak szybko, jak rówieśnicy.

Specjaliści doskonale zdają sobie sprawę z tego, że pewne braki są u dzieci naturalne i opracowują wiele metod wspomagania rozwoju – po to, by dać uczniom równe szanse. Szczególnie popularną metodą jest właśnie Metoda Dobrego Startu, która jest nie tylko dobrą terapią, ale też świetną profilaktyką. Innymi słowy, nie ma żadnych przeszkód, aby zdrowe i w pełni radzące sobie z nauką dziecko korzystało z tej metody.

Jak wyglądają zajęcia?

Metoda Dobrego Startu różni się od powszechnie przyjętego obrazu zajęć korekcyjnych. Nie ma niczego wspólnego ze sztywnym siedzeniem przy biurku i uczeniu dziecka formułek. Wręcz przeciwnie – dzięki swojej zabawowej formie jest źródłem radości dla dzieci i jedną z ulubionych metod kompensacyjno – wyrównawczych już w przedszkolach. Na czym jednak dokładnie polega Metoda Dobrego Startu?

Zajęcia przebiegają na trzech etapach. Część pierwsza to swoiste wprowadzenie, będące połączeniem zajęć ruchowych, muzycznych i językowych. Dzieci mogą na przykład dzielić słowa na sylaby zgodnie z rytmem muzyki, tańczyć, rozmawiać, witać się zgodnie z radosnym schematem – dużo zależy tutaj od prowadzącego.

Kolejny etap to zajęcia ruchowe (ćwiczenia motoryki dużej i małej, poruszanie się do taktów muzyki), zajęcia ruchowo – słuchowe oraz ruchowo – słuchowo – wzrokowe. W trakcie zajęć wykorzystuje się ogromną ilość materiałów oraz zabaw i zachęca dzieci do aktywności (bez zmuszania).

Zakończenie zajęć to relaksacja. Dzieci ćwiczą oddychanie, słuchają relaksującej muzyki, korzystają z delikatnego masażu.

Niektóre kilkulatki na początku nie są zainteresowane udziałem w zabawie, jednak w trakcie jej trwania bardzo szybko zmieniają zdanie i ochoczo angażują się we wszystkie czynności.

Co można osiągnąć?

Wielka różnorodność zajęć proponowanych w ramach Metody Dobrego Startu oraz ich szerokie spektrum działania pozwala na osiągnięcie wielu pozytywnych efektów w rozwoju dzieci. Oto niektóre z nich:

  • polepszenie koordynacji wzroku i słuchu
  • poprawa koordynacji ruchowej zarówno pod kątem motoryki małej, jak i dużej
  • poprawa pamięci, polepszenie zdolności skupiania uwagi i wyobraźni
  • polepszenie się funkcji językowych – dziecko mówi wyraźniej i bardziej precyzyjnie
  • pobudza motywację do działania i umacnia wiarę we własne siły
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami
  • przygotowuje do nauki pisania i czytania

W wielu przypadkach Metoda Dobrego Startu stanowi podłoże do zdiagnozowania dziecka pod kątem poważniejszych zaburzeń – takich jak np. dysortografia czy ADHD. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, którzy potrafią stwierdzić nieprawidłowości u dziecka i tym samym pokierować rodziców w stronę właściwych działań. Dzięki temu w późniejszych latach nauki dziecko nie zostaje uznane za „leniwe i krnąbrne” (jak to się – niestety, często zdarza), ale otrzymuje należną pomoc i zrozumienie.

Wybór placówki

Metoda Dobrego Startu jest jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych zajęć prowadzonych z dziećmi. Dlatego, jeśli już w okresie przedszkolnym dziecka masz podejrzenia, że może ono nie poradzić sobie ze szkolnymi obowiązkami – poszukaj szkoły, która oferuje właśnie takie zajęcia. To na pewno się opłaci. 

Autor
Karolina Wojtaś
fot.
Fotolia