Inteligentne, bo pierwsze

Dziecko wychowywane jako pierwsze ma nieco wyższy wskaźnik inteligencji niż jego młodsze rodzeństwo - informuje "Science".

inteligentne dziecko

Nawet w przypadku dzieci, które straciły jedno lub dwójkę starszego rodzeństwa, wynik IQ jest średnio o 2,3 punkta wyższy w porównaniu z młodszym rodzeństwem - wynika z analizy, jaką przeprowadzili Petter Kristensem i Tor Bjerkedal na podstawie danych dotyczących ponad ćwierci miliona 18- i 19-letnich norweskich rekrutów.

Według niektórych naukowców większa inteligencja dzieci wychowywanych jako pierwsze może wynikać z tego, że rodzice mogą im poświęcić więcej uwagi, podczas gdy w przypadku kolejnych dzieci uwaga ta rozkłada się na więcej osób.


Źródło : PAP Nuka w Polsce /27.06.2007

fot.
Fotolia