Zbigniew

Zbigniew to człowiek prawy, pracowity i sprawiedliwy. Decyzje podejmuje szybko, jest przedsiębiorczy i lubi wygrywać. Wszystko co osiągnął zawdzięcza ciężkiej pracy.

>

Zdzisław

Zdzisław to człowiek szlachetny, porządny, pracowity, kulturalny i inteligentny. Lubi się uczyć i często sam się kształci. Zdzisław to miłośnik życia. Nie cierpi nudy i monotonii.

>

Zenon

Zenon to człowiek sukcesu, o twórczym umyśle i mocnym charakterze. Jest zdolny do wielkich czynów, bywa też wielkim dyplomatą, społecznikiem, a nawet przywódcą ludu.

>

Ziemowit

Ziemowit to człowiek bardzo zdecydowany, pewny siebie, otwarty, inteligentny i wszechstronny. W życiu zawodowym przeważnie osiąga więcej niż inni. W pracy ceni zasady moralne.

>

Zygmunt

Zygmunt to człowiek o niestałym charakterze, który nie potrafi dotrzymać danego słowa i wykonać zadania, którego się podjął. Musi być ciągle prowadzony przez innych ludzi.

>