Składniki farb mogą uszkadzać spermę

Mężczyźni, którzy mają regularny kontakt z rozpuszczalnikami obecnymi w farbach są bardziej narażeni na problemy z płodnością.

składniki farb mogą uszkadzać spermę

Mężczyźni, którzy mają regularny kontakt z rozpuszczalnikami obecnymi w farbach są bardziej narażeni na problemy z płodnością - wynika z najnowszych brytyjsko-kanadyjskich badań opublikowanych na łamach pisma "Occupational and Environment Medicine".

Chodzi tu o mężczyzn wykonujących takie zawody, jak malarz pokojowy czy innego rodzaju dekorator wnętrz, którzy są często narażeni na kontakt z obecnymi w farbach rozpuszczalnikami - pochodnymi glikolu, jak np. etery glikolowe.

Naukowcy z dwóch brytyjskich uniwersytetów - w Manchesterze i Sheffield razem z kolegami z Kanady przeprowadzili badania wśród 2 tys. mężczyzn odwiedzających 14 brytyjskich klinik zajmujących się leczeniem niepłodności. U części z nich stwierdzono zaburzenia w ruchliwości plemników. Jest to cecha, która wpływa na płodność, gdyż determinuje skuteczność plemników w zapładnianiu komórki jajowej.

Zebrano dane na temat pracy wykonywanej przez pacjentów, stylu ich życia oraz potencjalnego kontaktu z chemikaliami.

Okazało się, że panowie, którzy z racji swego zawodu systematycznie byli narażeni na działanie estrów glikolu 2,5 razy częściej niż reszta mieli mało ruchliwe plemniki. Zależność ta utrzymywała się nawet wówczas, gdy pod uwagę wzięto inne czynniki wpływające na płodność, jak np. palenie, noszenie obcisłej bielizny czy operacja jądra.

"Wiemy, że niektóre etery glikolowe mogą pogarszać zdolności rozrodcze mężczyzn i m.in. dlatego ich wykorzystanie spadło w ostatnich dwóch dekadach. Nasze badania dowodzą jednak, że substancje te ciągle stanowią zagrożenie zawodowe" - komentuje biorący udział w badaniach dr Andy Povey z Uniwersytetu w Manchesterze.

Jak podkreśla współautor pracy dr Allan Pacey z Uniwersytetu w Sheffield, nie wykazano by jakieś inne, poza estrami glikolowymi, chemikalia obecne w farbach powodowały zaburzenia płodności. "Bezpłodni mężczyźni często martwią się czy związki chemiczne, na które są narażeni w pracy mogą przyczyną ich problemów. Dlatego ważne jest by wiedzieli, że ogólne ryzyko wynikające z ekspozycji na składniki farb jest niskie" - podkreśla badacz. JJJ

PAP - Nauka w Polsce / 2008-05-29

fot.
Fotolia