Becikowe i formalności po urodzeniu dziecka

Jakie formalności należy spełnić, aby przypieczętować pojawienie się małego człowieczka, min. nadać mu numer pesel i otrzymać becikowe?

becikowe i formalności po urodzeniu dziecka

Trudy porodu już za wami, zatem oto i jest – piękny, nowy członek waszej rodziny. Chociaż swoim donośnym głosem i wielkim apetytem wyraźnie podkreśla swoje istnienie, to w świecie urzędów i biurokracji jeszcze go nie ma. Czeka was zatem kilka zadań, drodzy rodzice. Jakie formalności należy spełnić, aby przypieczętować pojawienie się małego człowieczka?

Zanim dojdziemy do naszej listy, ważna informacja – znajdująca się w połogu mama wcale nie musi fatygować się do urzędów. Wszystkie formalności można bez trudu przerzucić na dumnego tatę. Opcjonalnie może to być też przedstawiciel ustawowy albo opiekun matki dziecka (czyli np. babcia maluszka) albo pełnomocnik.

Rejestracja narodzin - akt urodzenia dziecka

Przede wszystkim należy zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego, odpowiedniego dla miejsca urodzenia dziecka (nie dla miejsca zamieszkania rodziców!). Mamy na to aż 21 dni (przed marcem 2015 roku okres ten wynosił 14 dni).

Jeżeli świeżo upieczeni rodzice nie są małżeństwem, i tutaj nie ma przeszkód, by formalności załatwił ojciec dziecka. Musi on wówczas dodatkowo złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, a mama dziecka musi je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy.

Jedynym dokumentem potrzebnym do rejestracji dziecka jest dowód osobisty albo paszport rodzica (w tym drugim przypadku potrzebujemy także zaświadczenia o aktualnym miejscu zamieszkania, zdobędziemy je w urzędzie miasta albo gminy).

Zmianą, która także pojawiła się w marcu 2015 jest ilość otrzymanych aktów urodzenia dziecka. Nie dziwmy się, że otrzymujemy tylko jeden taki dokument, a nie – jak wcześniej, aż trzy. Akt urodzenia ma też teraz inny wygląd.

Uwaga! Oczywiście idąc do urzędu, musimy mieć już imię dla naszego potomka. Warto przy okazji zauważyć, że od 1 marca 2015 roku możemy nadać dziecku imię obcego pochodzenia. Wcześniej, aby tak się stało, któryś z rodziców musiał być cudzoziemcem. Nadal jednak nie możemy nazwać malucha w sposób ośmieszający, nieprzyzwoity, zdrobniały, a ilość imion ograniczona jest do dwóch.

Nadanie dziecku numeru PESEL.

Rodzice, którzy mają jedno dziecko urodzone przed 2015 rokiem i właśnie zostali rodzicami po raz drugi, mogą zdziwić się, że tym razem nie muszą starać się o numer PESEL. Wcześniej, aby go zdobyć, z aktem urodzenia należało pójść do urzędu miasta/gminy. Teraz USC sam występuje o PESEL i informuje rodziców o jego nadaniu. Mamy zatem jeden kłopot z głowy i mniej biegania po urzędach.

Gdzie zameldować dziecko?

I tutaj w zeszłym roku nastąpiły ważne zmiany, na plus z punktu widzenia całej procedury rejestracji niemowlęcia. Mianowicie, zameldowanie dziecka, stałe albo tymczasowe, u jednego albo u drugiego rodzica, następuje podczas rejestracji w urzędzie stanu cywilnego.

Ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka.

Każde polskie dziecko (do lat 18-tu) ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej – nawet, jeśli go nie ubezpieczymy. Warto jednak dokonać zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia. Można to zrobić w miejscu pracy matki albo ojca lub – jeśli oboje rodzice nie pracują, zgłosić dziecko do ubezpieczenia może nawet dziadek albo babcia. W niektórych przypadkach można też po prostu zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej.

Opieka medyczna.

Niedługo po porodzie należy udać się przychodni dziecięcej i dokonać wyboru tejże przychodni oraz pediatry. Wyboru położnej można dokonać już przed narodzeniem się dziecka.

Becikowe

Becikowe, czyli jednorazowy zasiłek na nowonarodzone dziecko, przysługuje nam, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1922 zł netto na jej członka. Kwota becikowego to 1000 złotych na każde dziecko (innymi słowy, jeśli na świat przyjdą bliźnięta, otrzymujemy 2000 zł).

Dokumenty do becikowego

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć stosowny wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka. Urząd gminy albo ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Oto dokumenty, jakie należy przygotować:

  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • wniosek o becikowe
  • zaświadczenie, iż matka dziecka była objęta opieką lekarską minimum od 10 tygodnia ciąży
  • zaświadczenie o dochodach za poprzedni rok (z urzędu skarbowego)
  • ksero dowodów osobistych obojga rodziców
  • oświadczenie o tym, że wcześniej już nie pobraliśmy tego właśnie zasiłku
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie
  • zaświadczenie o wysokości dochodów za poprzedni miesiąc

Uwaga! Jeśli dochody rodziny są niskie, warto złożyć wniosek o tzw. dodatkowe becikowe, czyli zasiłek przyznawany przez samorządy.

fot.
Fotolia