Jak rozwija się mózg dziecka w pierwszym roku życia

Dowiedz się jak rozwija się mózg dziecka w pierwszym roku życia. 

jak rozwija się mózg niemowlęcia

Dowiedz się jak rozwija się mózg dziecka w pierwszym roku życia. Noworodek kieruje się instynktem. Najważniejsze są jego wrodzone odruchy, które pomagają mu przeżyć.

Pierwsze trzy miesiące

Noworodek kieruje się instynktem. Najważniejsze są jego wrodzone odruchy, które pomagają mu przeżyć. Mózg dziecka powoli zaczyna jednak przyswajać sobie informacje i klasyfikować je. Odróżnia muzykę od hałasu, ciepło od zimna, smak gorzki od słodkiego, rozpoznaje miłe sytuacje i odróżnia je od nieprzyjemnych. Przyjemność sprawia mu np. ssanie piersi, kąpiel czy bezpośredni kontakt ze skórą mamy.

Nigdy w całym życiu człowieka (wyłączają okres płodowy), nie następuje większy rozwój w tak krótkim czasie.
 

Od czwartego miesiąca

Wzrasta u dziecka ciekawość i rozwija się aktywność. Nie tylko biernie przyswaja informacje, ale także próbuje je sam zdobywać. Zapamiętuje wszystko, co widzi lub słyszy. W tym okresie zaczyna się również rozwijać myślenie abstrakcyjne. Dziecko odkrywa, że osoby czy przedmioty istnieją w rzeczywistości, chociaż w danym momencie ich nie widzi. Jest to możliwe dzięki obrazom przedmiotów czy osób poznanych wcześniej, które zachowały się w mózgu. Zabawy polegające na chowaniu i znajdowaniu przedmiotów pomagają rozwinąć tę umiejętność (na przykład zabawa znana pod nazwą "a kuku").
 

Od ósmego miesiąca

Dziecko zaczyna koordynować swoje ruchy z zamiarami, jednak brakuje mu jeszcze zręczności. Lubi sprawdzać związki przyczynowe: rzuca zabawkę i patrzy, jak upada ona na podłogę. Powtarza tę czynność wielokrotnie. Podobnie przechyla szklankę i patrzy, jak wylewa się z niej płyn. Kojarzy dźwięki niektórych słów z przedmiotami, co pozwala mu zrozumieć niektóre wyrazy. Dziecko obecnie jest tak dojrzałe, że nie wystarcza mu tylko zwyczajne siedzenie i patrzenie. Chce dotykać a także domaga się, by trzymano je w pozycji stojącej i podrzucano do góry, jakby podskakiwało. Uwielbia stale coś trzymać w rączce.
 

Od dwunastego miesiąca

Roczne dziecko przyswaja sobie dźwięk oraz intonację języka (lub języków) używanego przez otoczenie. Przy odrobinie wyobraźni możecie dać swojemu rocznemu dziecku możliwość ujawnienia jego nowych umiejętności bez zakłócania rytmu i porządku dnia. Jeden rok życia, chociaż nie jest momentem oszałamiających postępów, bywa zazwyczaj okresem dobrego, sprawnego funkcjonowania na wszystkich polach aktywności.
 
Opracowanie: Izabela Nowakowska Centrum Wspierania i Stymulacji Rozwoju Pingwinek www.pingwinek.com.pl
Bibliografia: „Co tam się dzieje?" Lise Eliot, „Pierwszy rok z życia dziecka" Arlene Eisenberg, „Rozwój psychiczny dziecka" Frances L. Ilg

 

fot.
Fotolia