Kim jest doula?

W Polsce doula jest mało znana a przy porodach obecne są przede wszystkim położne. Doula nie spełnia jednak zadań położnych, a jej wsparcie dla rodzącej ma charakter emocjonalny.

kim jest doula

W Polsce doula jest mało znana. Mimo że w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Holandii pracę douli ceni się od wielu lat, u nas przy porodach obecne są przede wszystkim położne. Doula nie spełnia jednak zadań położnych, a jej wsparcie dla rodzących ma przede wszystkim charakter emocjonalny.

Różnice w pracy douli i położnej

Położna działa zgodnie z posiadanym wykształceniem medycznym. Podczas porodu ściśle współpracuje z lekarzem, przeprowadzając zlecane badania i podając stosowne leki. Do zadań położnej należy między innymi kontrola ciśnienia, KTG czy sprawdzanie rozwarcia szyjki macicy. Cała jej praca skupia się na medycznie przebiegającym rozwiązaniu ciąży, na pomocy w urodzeniu dziecka. Życzliwe podejście do rodzącej jest bardzo potrzebne, ale od położnej oczekuje się przede wszystkim fachowego działania na polu medycznym.

Doula nie posiada wykształcenia medycznego, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby takie miała. Podstawą jej działań jest przede wszystkim udzielanie wsparcia psychicznego. Praca douli jest jak gdyby uzupełnieniem zadań położnej. Doula nie skupia się na samym wydawaniu dziecka na świat, ale na przeżyciach i samopoczuciu jego mamy. Doula jest podczas porodu przyjaciółką całkowicie oddaną rodzącej. Jej obecność jest po to, aby przyszła mama czuła się na porodówce ważna, bezpieczna i w miarę możliwości swobodna. W tym przypadku wykształcenie medyczne ustępuje miejsca doświadczeniu douli, jej serdeczności i trosce.

Jak znaleźć doulę?

W Polce jest ich niewiele, więc poszukiwania należy rozpocząć odpowiednio wcześnie. Warto jest popytać w różnych źródłach, wśród znajomych, a także na forach internetowych. Duża odległość nie jest przeszkodą, niektóre doule są gotowe przebyć nawet setki kilometrów do porodu. Ważne jest dość wczesne nawiązanie kontaktu z „przyjaciółką porodu", gdyż sensem jej pracy jest zapoznanie jeszcze przed porodem. Przyjaźń zawiązuje się jeszcze w trakcie ciąży, aby wytworzone zaufanie wpłynęło na relację podczas porodu.

Rola douli przed porodem

Ciąża jest czasem służącym zaprzyjaźnieniu się douli i przyszłej mamy. Doula już wtedy wspiera psychicznie, wysłuchuje, tłumaczy, dodaje otuchy. Co ważne – wsparcie udzielane jest również partnerowi kobiety w ciąży. Dzięki temu mężczyzna może czuć się zaangażowany, między innymi ucząc się technik relaksu i masażu. Nierzadko doula pomaga w kompletowaniu wyprawki dla maluszka i wyposażaniu pokoju dziecka w potrzebne przedmioty.

Doula na porodówce

Jej praca koncentruje się na dobrym samopoczuciu rodzącej. Może służyć temu szereg czynności: proponowanie wygodnych pozycji czy korzystanie ze sprzętów na sali, pomoc w oddychaniu, relaksowaniu się czy zwyczajne podanie wody. Doula nie powinna przeszkadzać w pracy personelu medycznego, ale ją ułatwiać. Dobrze jest, gdy pełni rolę łącznika pomiędzy lekarzami a rodzącą.

Co po porodzie?

Rola douli nie kończy się na sali porodowej. Zazwyczaj troszczy się o młodą mamę w trudnych chwilach po rozwiązaniu: pomaga w przystawieniu maluszka do piersi czy w umyciu się. Nierzadko doula odwiedza świeżo upieczonych rodziców także po powrocie do domu, by dodatkowo zaproponować swoją pomoc.

Doula nie jest zawodem, a raczej rolą, w której niezmiernie ważne są ciepło, serdeczność i empatia. Obecność tak doświadczonej, a zarazem życzliwej dla rodzącej osoby, decyduje o jakości porodu. Mimo ogromu bólu, wysiłku i zmęczenia młoda mama jest w stanie koncentrować się jeszcze na swoich emocjach. To pomaga nie tylko w rozwiązaniu, ale też w trudnych dniach połogu.

Autor
Anna Chmielewska
fot.
Fotolia