zbyt późna diagnoza wad słuchu

Za późna diagnoza wad słuchu

Wczesne wykrycie wad słuchu możliwe dzięki przesiewowym badaniom słuchu, które są przeprowadzane wśród noworodków, pozwala włączyć dzieci we wczesną interwencję, która daje szanse harmonijnego rozwoju dzieciom z zaburzeniami słuchu.

Strony