Antybiotyki - jedną z przyczyn dziecięcej astmy

Niemowlęta, które były leczone antybiotykami w pierwszym tygodniu życia, ponoszą trzykrotnie większe ryzyko zachorowania na astmę w późniejszym wieku niż pozostałe dzieci.

antybiotyki przyczyną dziecięcej astmy

Niemowlęta, które były leczone antybiotykami w pierwszym tygodniu życia, ponoszą trzykrotnie większe ryzyko zachorowania na astmę w późniejszym wieku niż pozostałe dzieci.

Wynika to zapewne z faktu, że antybiotyki naruszają, niszcząc naturalną florę bakteryjną, procesy rozwojowe systemu odpornościowego organizmu.- do takiej konkluzji doszli szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu Goetebotrgskiego. którzy prowadzą studia nad grupą 5 tys. dzieci urodzonych w 2003 r.

Związki pomiędzy kuracjami antybiotykowymi a występowaniem u dzieci objawów astmy i alergii znane były oczywiście już wcześniej. Nie potrafiono jednak określić z dużą dozą pewnością, co było przyczyną a co skutkiem. Czy u niemowląt najpierw pojawiała się astma a następnie otrzymywały antbiotyki czy też antybiotyki były pierwsze?

"Było to najtrudniejsze do wyjaśnienia" - stwierdził prof Georan Wennergren z Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Goeteborgskiego, kierujący badaniami.

W grupie przypadkowo wybranych 5 tys. dzieci urodzonych w 2003 r. u co piątego roczniaka stwierdzono jednorazowe lub dwukrotne występowanie objawów astmy. Co dwudzieste dziecko w tym wieku przeżyło co najmniej trzy lub więcej podobnych epizodów. Natomiast cztery procent badanych dzieci było już leczonych przeciwko astmie przy użyciu kortizonu. Wspólnym mianownikiem dla tych ich wszystkich było wczesne leczenie antybiotykami.

Tak więc w opinii naukowców z Goeteborga, do znanych już czynników ryzyka takich jak: dziedziczność, męska płeć, zbyt wczesne urodzenie, krótki okres karmienia przez matkę należy dodać otrzymywanie antybiotyków w najwcześniejszym okresie życia.

To spostrzeżenie potwierdza też, zdaniem Szwedów, słuszność hipotezy głoszącej iż naturalny system immunologiczny potrzebuje do prawidłowego rozwoju obecności pewnej ilości bakterii w ludzkim organiźmie.

"Wyniki naszych badań przypominają też o ostrożności w stosowaniu antybiotyków - oświadczył wg. dziennika +Goeteborg Posten+ prof. Georan Wennergren. - Ale oczywiście gdy istnieje konieczność ich podania nowo narodzonemu dziecku, nie można z nich rezygnować!"

Dalsze studia, nad grupą badanych już dzieci, będą prowadzone aż do osiągnięcia przez nie czwartego roku życia. MIH

PAP - Nauka w Polsce / 2008-05-13

fot.
Fotolia