Wczesne wspomaganie rozwoju – co to jest, na co pomaga, kiedy zacząć, gdzie załatwić?

Często zdarza się, że rodzice są zaniepokojeni tym, jak rozwija się ich dziecko. Niektóre maluchy mają problem ze sprawnością fizyczną, inne zdają się nie dosłyszeć, jeszcze inne nie mówią ani słówka, podczas gdy ich rówieśnicy zaczynają budować pełne zdania. Jeśli i ty jesteś w gronie mam, które czują, że coś jest nie tak, nie słuchaj uspakajających słów otoczenia, tylko zacznij działać. Być może twoje dziecko potrzebuje małej pomocy, czyli wczesnego wspomagania rozwoju.
wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju to różnorodne zajęcia przeznaczone dla dzieci z różnego rodzaju deficytami. Słowo „deficyt” ma nieco niepokojący wydźwięk, ale oznacza tylko to, że dziecko potrzebuje w jakiejś sferze pomocy i stymulacji.

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 0 do 8 lat, czyli do momentu, w którym smyk rozpoczyna naukę w szkole. Prowadzone są przez profesjonalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Jeśli istnieje taka potrzeba, dziecko otrzymuje pomoc o węższej specjalizacji – np. od tyflopedagoga (w przypadku zaburzeń wzroku) czy surdopedagoga (w przypadku zaburzeń słuchu).

Jakie dzieci mogą skorzystać z tej formy pomocy?

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia prowadzone dla tych dzieci, których rozwój jest w jakiejś sferze opóźniony. Aby jednak rzucić nieco światła na ten wątek, uściślijmy. Oto, w jakich obszarach zaburzeń dziecko może skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju:

  • ogólne opóźnienie rozwoju,
  • nieprawidłowości w rozwoju ruchowym,
  • zaburzenia autystyczne (ze spektrum autyzmu),
  • zaburzenia mowy (opóźnienia oraz zniekształcenie),
  • niewłaściwa koordynacja ruchowa,
  • wady wzroku,
  • uszkodzenia słuchu,
  • niepełnosprawność umysłowa.

Jak widać, obszar działań jest tutaj bardzo duży, a pomoc znaczna – dlatego warto działać i skorzystać z tych wyrównujących zajęć.

Wczesne wspomaganie rozwoju – jak to „załatwić”?

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, niezbędny jest dokument zaświadczający, że dziecko takiej pomocy potrzebuje.

Jeśli w rozwoju dziecka coś cię niepokoi, najlepszym rozwiązaniem jest umówienie się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (niepotrzebne jest skierowanie). Tam uzyskasz niezbędne informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz badań, którym musi zostać poddane dziecko. Po uzyskaniu informacji i specjalistycznej konsultacji (np. u okulisty, psychiatry, pediatry) należy złożyć wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, dołączyć informację od lekarza i czekać na dalszy ciąg wydarzeń.

Oczywiście można najpierw zgłosić się do lekarza, a dopiero potem – już posiadając niezbędny dokument o zaburzeniach dziecka, zgłosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i złożyć wniosek.

Jak wyglądają zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Tutaj wszystko zależy oczywiście od tego, jakiego typu zaburzenia zostaną u dziecka zdiagnozowane – innej pomocy potrzebuje smyk przejawiający objawy ze spektrum autyzmu, a inne maluch niedowidzący czy np. o osłabionym rozwoju fizycznym.

Warto jednak wiedzieć, że zajęcia odbywają się albo w trybie indywidualnym – dziecko skupia wówczas całą uwagę specjalisty, albo (rzadziej) są to zajęcia w małych, dwu- lub trzyosobowych grupach. Najczęściej dziecko objęte jest kilkoma rodzajami działań, czyli z jednych zajęć „wskakuje” na drugie.

Dla wielu rodziców szokująca może być ilość godzin przeznaczona na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju – wynoszą one od 4 do 8 miesięcznie (czyli odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po godzinę). Należy jednak pamiętać, że spora część z tych zajęć to nie tylko sama pomoc, ale i informacja dla rodziców, w jaki sposób powinni pracować z dzieckiem w domu. Obserwowanie i naśladowanie tego, co prezentuje nam np. logopeda oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania pomagają rozwijać dziecko codziennie.

Wczesne wspomaganie rozwoju – ile to kosztuje?

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia, które są całkowicie darmowe. Jedyny koszt, jaki ponosi rodzic, to ten związany z dojazdem do budynku, w którym odbywają się zajęcia. Darmowe jest także korzystanie z wszelkich usług i porad w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Autor
redakcja oseseka
fot.
Fotolia