Małe noworodki później opuszczają rodzinne gniazdo

Osoby, które bardzo mało ważyły po urodzeniu później zaczynają samodzielne życie, niż ich rówieśnicy którzy byli więksi jako noworodki.

mały noworodek

Osoby, które bardzo mało ważyły po urodzeniu później zaczynają samodzielne życie, niż ich rówieśnicy którzy byli więksi jako noworodki, wynika z fińskich badań. Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "Pediatrics".

Jak wykazały wcześniejsze badania naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Helsinkach, osoby, które rodzą się z niedowagą są bardziej skrupulatne, obowiązkowe i zgodne.

Aby sprawdzić, czy masa ciała po urodzeniu i związane z nią cechy osobowości może wpływać na życie seksualne, dojrzewanie i usamodzielnianie się ten sam zespół naukowców pod kierunkiem dr. Eero Kajantie'go przebadał grupę 162 młodych ludzi, którzy mieli niedowagę jako noworodki oraz 188 osób, które urodziły się z prawidłową masą ciała. Uczestnicy badania mieli od 18 do 27 lat.

Okazało się, że ci, którzy po przyjściu na świat ważyli mniej niż 1,5 kg, w okresie prowadzenia badań rzadziej wyprowadzali się z domu, zaczynali życie z partnerem czy pożycie seksualne, w porównaniu z rówieśnikami ważącymi prawidłowo po urodzeniu noworodki. Prawdopodobieństwo, że osoby te będą ciągle mieszkać z rodzicami było o 75 proc. wyższe niż w drugiej grupie.

Brak doświadczeń seksualnych stwierdzano ponad dwukrotnie częściej u młodych kobiet, które urodziły się z niedowagą oraz niemal trzykrotnie częściej u młodych mężczyzn, którzy ważyli za mało jako noworodki, w porównaniu z rówieśnikami, którzy przyszli na świat w terminie i ważyli prawidłowo. Ogółem, osoby, które urodziły się za małe, miały też mniej partnerów w ciągu życia. Jak oceniają naukowcy, w przypadku mężczyzn urodzonych z niedowagą rolę może tu odgrywać niższy wzrost.

"Usamodzielnianie się w starszym wieku i późniejsze rozpoczynanie pożycia z partnerem czy doświadczeń seksualnych może mieć zarówno korzystny, jak i szkodliwy wpływ na zdrowie i jakość życia" - napisali autorzy pracy. "W pewien sposób, bycie ostrożnym ma wiele zalet, ale z drugiej strony możesz tracić wiele możliwości" - tłumaczy dr Kajantie. JJJ

PAP - Nauka w Polsce / 2008-07-11

fot.
Fotolia