Terapia indywidualna w ADHD

W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych schorzeń stały się ADHD  i ADD.

terapia ADHD
W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych schorzeń stały się ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej) oraz zaburzenia koncentracji uwagi - ADD. Dr Małgorzata Święcicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że terapia u dotkniętych nimi dzieci musi być kompleksowa.

ADHD jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego. Ocenia się, że występuje u 3-20 proc. dzieci. Cechą charakterystyczną zespołu jest występowanie trwałych wzorców zachowania, utrzymujących się przynajmniej przez 6 miesięcy i przejawiających przede wszystkim jako: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadruchliwość.

Nasilenie powyższych objawów jest niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju oraz utrudnia funkcjonowanie dziecka w otoczeniu. "Trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej są jednym z poważniejszych problemów dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej - wyjaśnia Małgorzata Święcicka z UW. - Uniemożliwiają im prawidłową adaptację do wymagań szkolnych oraz osiąganie satysfakcji z kontaktów z innymi osobami".

Dzieci z zespołem nadpobudliwości często inicjują konflikty z rówieśnikami, mają skłonności do zachowań agresywnych, wymuszających i dominujących. Ich zachowanie wpływa nie tylko na samo dziecko, ale również mocno oddziałuje na grupę, w której ono funkcjonuje.

Zaobserwowano, że dzieci z ADHD w wieku szkolnym, podczas zajęć często przeszkadzają innym, nie stosują się do obowiązujących reguł zachowania, wprowadzają atmosferę rozproszenia lub zdenerwowania. Z tego względu konieczne jest podejmowanie wobec nich działań terapeutycznych. "Działania takie mają służyć usprawnieniu umiejętności społecznych tych dzieci. Najczęściej w tym celu proponuje się grupowe zajęcia terapeutyczne - wyjaśnia Święcicka. - Jednak moje doświadczenia wskazują, że zajęcia grupowe powinny być uzupełnione, a najlepiej poprzedzone, indywidualną terapią dziecka".

Według psycholog z UW, indywidualny kontakt z dorosłym może pomóc dzieciom z ADHD rozwiązać problemy, które mogą stanowić podstawę problemów w kontaktach z rówieśnikami. MWE

PAP - Nauka w Polsce / 2008-02-28

 

fot.
Fotolia