Zasiłek macierzyński i zasiłek rodzinny - sprawdź jak je uzyskać

Jesteś w ciąży i zastanawiasz się, jak wysoki będzie twój zasiłek macierzyński? A może nie wiesz, czy przysługuje ci zasiłek rodzinny? Rozwiewamy wątpliwości, zaspokajamy ciekawość i odpowiadamy na najczęstsze pytanie związane z tematem.

zasiłki na dziecko

1. Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Każdej matce. Jeszcze niedawno było to świadczenie przysługujące tylko tym matkom, które płaciły pełne składki ZUS. Jednak już od ponad roku zasiłek macierzyński mogą otrzymać także matki bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), kobiety pracujące w oparciu o umowę o dzieło (bez względu na dochód), studentkom, rolniczkom czy paniom o bardzo małym dochodzie.

Zasiłek macierzyński w tych przypadkach wynosi 1 tysiąc złotych. W przypadku młodych mam o bardzo niskim dochodzie wyliczony zasiłek zostaje podwyższony do tysiąca złotych.

2. Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Istnieją dwie możliwości wypłacania zasiłku macierzyńskiego – to młoda mama deklaruje, która z nich jest dla niej bardziej odpowiednia.

Pierwsza opcja to otrzymywanie 100% wynagrodzenia przez pierwsze 20 tygodni po narodzinach dziecka. Jeśli po tym okresie młoda mama zdecyduje się na urlop rodzicielski, przez pozostałe pierwsze 6 tygodni jego trwania będzie także otrzymywała 100% wynagrodzenia (z uwagi na to, że jest to w istocie dodatkowy urlop macierzyński, od stycznia 2016 roku wliczony do urlopu rodzicielskiego), a przez kolejne 26 tygodni kwota zasiłku będzie wynosiła 60%.

Druga możliwość to zadeklarowanie całorocznej opieki nad dzieckiem już na początku urlopu – wówczas młoda mama przez cały rok otrzymuje zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia.

3. Wypłata zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek przyzwany jest na dłużej, jeśli na świat przychodzi więcej niż jedno dziecko. Jeden maluch to 20 tygodni macierzyńskiego, na bliźnięta przysługuje 31 tygodni, potem odpowiednio trojaczki: 33 tygodnie, czworaczki: 35 tygodni, pięcioraczki więcej maluchów: 37 tygodni. W przypadku urodzenia większej liczby  dzieci wydłuża się także okres wypłaty zasiłku rodzicielskiego – z 32 do 34 tygodni.

4. Wyższy zasiłek macierzyński

U osób zarabiających sporo więcej niż minimalne wynagrodzenie, wybór opcji jest właściwie bez znaczenia. Jeżeli młoda mama zarabia 1355 zł na rękę albo tylko niewiele więcej, bardziej opłacalne jest dla niej korzystanie ze 100% wynagrodzenia przez pierwsze 26 tygodni i późniejsze przejście na 60% płatnego zasiłku rodzicielskiego. Dlaczego? Otóż dlatego, że w myśl podnoszenia minimalnego zasiłku macierzyńskiego do 1 tysiąca złotych (patrz punkt 1), takiej matce zasiłek zostanie podniesiony przez państwo. Jeśli ta sama kobieta zdecyduje się od razu na 80% wynagrodzenia przez cały rok, nie otrzyma dodatkowych pieniędzy.

4. Jak obliczyć zasiłek macierzyński ?

W wielu przypadkach pensja bywa zmienna – zależy między innymi np. od przyznawanej premii. Wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest na podstawie średniej pensji z ostatnich dwunastu miesięcy (jeśli młoda mama pracowała w danej firmie krócej, to średnią wylicza się z wszystkich pełnych miesięcy zatrudnienia).

5. Wniosek o zasiłek macierzyński

Nie trzeba składać żadnego wniosku o zasiłek macierzyński. To, co należy jednak zrobić, to przedstawienie pracodawcy odpisu aktu urodzenia dziecka (jeśli chcemy otrzymywać zasiłek od dnia porodu) albo lekarskie zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (jeżeli chcemy pójść na urlop macierzyński przed porodem, jest to możliwe nawet 6 tygodni przed urodzeniem dziecka).

Jeżeli młoda mama od początku wie, że chce otrzymywać świadczenie przez cały rok, to najpóźniej do 14 dni po porodzie musi złożyć u pracodawcy wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim. Jeśli tego nie zrobi, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego powinna przedstawić u pracodawcy wniosek o tenże urlop. Wówczas należy do niego dołączyć oświadczenie, że drugi z rodziców nie będzie z niego korzystał.

Zasiłek rodzinny

1. Co to jest zasiłek rodzinny?

Jest to dodatkowe świadczenie, które ma pomóc rodzicom o niskich dochodach w pokrywaniu wydatków związanych z dzieckiem.

2. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny może otrzymać rodzic lub opiekun prawny dziecka, które nie skończyło jeszcze 18 lat albo które uczy się i nie skończyło jeszcze 21 lat (bądź 24, jeżeli uczy się i posiada orzeczenie o niepełnosprawności).

3. Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku dziecka. Na dziecko do 5 roku życia rodzic może otrzymać 95 złotych, od 5 do 18 roku życia – 124 złote, od 18 do 24 roku życia – 135 złotych.

4. Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

Tak. Zasiłek rodzinny przysługuje w tych rodzinach, w których dochód na jednego członka nie przekracza 674 złotych. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, dochód ten wzrasta do 764 złotych.

5. Zasiłek rodzinny – przekroczenie dochodu

Czy nieznaczne przekroczenie dochodu skreśla szanse na zasiłek? Niekoniecznie. Od zeszłego roku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeżeli rodzina przekracza wymaga dochód np. o złotówkę, kwota zasiłku zostaje o tyle pomniejszona. Jednak w przypadku, gdy zasiłek byłby mniejszy niż 20 złotych, świadczenia się nie przyznaje.

6. Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Dokumenty takie należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, stamtąd można także zabrać wniosek oraz wykaz wszystkich wymaganych załączników.

fot.
Fotolia