Za późna diagnoza wad słuchu

Wczesne wykrycie wad słuchu możliwe dzięki przesiewowym badaniom słuchu, które są przeprowadzane wśród noworodków, pozwala włączyć dzieci we wczesną interwencję, która daje szanse harmonijnego rozwoju dzieciom z zaburzeniami słuchu.

zbyt późna diagnoza wad słuchu

Wczesna interwencja u dzieci z uszkodzonym słuchem jest możliwa dzięki przesiewowym badaniom słuchu, które są przeprowadzane wśród noworodków. Niestety bardzo często trafiają do mnie informacje od samych rodziców, że ich dziecku takiego badania nie przeprowadzono, bo np. urządzenie było akurat zepsute. Powód banalny, a skutki tego zaniedbania ogromne. Wczesne wykrycie wad słuchu pozwala nam włączyć dzieci we wczesną interwencję, która to daje szanse harmonijnego rozwoju dzieciom z zaburzeniami słuchu.

Terapia podjęta wobec dziecka w drugim roku życia, nie jest już wczesną interwencją, ponieważ rozwój centralnego układu nerwowego oraz plastyczność mózgu jest najbardziej intensywna do drugiego roku życia, oznacza to, że możliwości mózgu są największe właśnie w tym okresie, jest tutaj możliwa kompensacja i reorganizacja mózgu. Mówi się nawet o okresie krytycznym, który przypada na okres do 6 miesiąca życia, dziecko, które do tego czasu zostanie objęte właściwą opieką, ma szanse na prawidłowy rozwój, zblizony do rozwoju swoich rówieśników.

Jakie są skutki zbyt późnej diagnozy wad słuchu?

  • Zaburzenia mowy, główny problem w przypadku wad słuchu, dziecko nie słyszy dźwięków, nie łączy ruchów narządów artykulacyjnych z dźwiękami, które są w danym momencie wytwarzane, efektem jest brak rozwoju mowy lub jej zaburzenia,
  • Zaburzenia postrzegania, dziecko nie widzi związku między dźwiękiem, a przedmiotem lub sytuacją, w której dany dźwięk powstał,
  • Ponieważ dziecko nie posługuje się językiem, a swój przekaz nadaje przez gesty, które nie zawsze są zrozumiałe dla otoczenia, nie rozumie również, co mówią do niego inni, bardzo często dochodzi do ograniczenia społecznego takich osób,
  • Problemy w komunikacji sprawiają, że nie zawsze dziecko ma możliwość określać swoje potrzeby, często ma poczucie, że inni podejmują za nie decyzje, co powoduje zburzenia emocjonalne i spadek poczucia wartości,
  • Wady słuchu nie są widoczne, ale słuch wraz z innymi zmysłami, pozwala nam na lepsze poznanie świata, kiedy jest uszkodzony, ogranicza nam te możliwości, przy czym zaznaczyć trzeba, że poziom inteligencji dzieci z uszkodzonym narządem słuchu nie odbiega od poziomu dzieci słyszących prawidłowo,
  • Dzieci z wadami słuchu, bardzo często wykazują zaburzenia pamięci słuchowej, jest ona zwykle mniej trwała,
  • Badania pedagog Irene Ewing wykazują, że dzieci, które nie zostały poddane terapii do 18 miesiąca życia, mogą wykazywać deformacje barwy głosu.

Inni badacze twierdzą, że wszelkie uszkodzenia słuchu mające podłoże genetyczne są postępujące i gwałtowne, dlatego nie nalezy bagatelizować rodziców, którzy twierdzą, że dziecko reagowało na dźwięki lub je wydawało, a teraz tego nie robi. Lepiej słuch sprawdzić wczesniej i w przypadku jego uszkodzenia zastosować odpowiednie leczenie i terapię, niż później, kiedy ulegnie on pogorszeniu.

Warto też słuch sprawdzać na bieżąco, zwłaszcza jeśli nasze dziecko jest alergikiem, bywa często przeziębione lub ma częste infekcje ucha.

Powyższa lista to tylko najważniejsze skutki zbyt późnej diagnozy i rehabilitacji, jednak może być ona znacznie krótsza, a nasze dzieci mogą mieć szanse uczestniczenia w pełnym życiu, łącznie z uczęszczaniem do szkół masowych.

Pamiętajmy, więc o badaniach przesiewowych.  Nie lekceważmy tak ważnego okresu w życiu naszego dziecka, walczmy o nie, dając w ten sposób dzieciom szanse na prawidłowy rozwój.

Autor
Marta Baj Lieder - logopeda
fot.
Fotolia