Kalendarz szczepień obowiązkowych dziecka w Polsce

Koniecznie zapoznaj się z aktualnym kalendarzem szczepień obowiązkowych dzieci do urodzenia do 6 roku życia. 

kalendarz szczepień niemowląt

Koniecznie zapoznaj się z aktualnym kalendarzem szczepień obowiązkowych dzieci do urodzenia do 6 roku życia.

1 rok życia - w ciągu 24 godzin po urodzeniu

Szczepionka obowiązkowa przeciw GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG

1. Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie ze szczepieniem przeciw WZW typu B lub w dowolnym momencie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
2. Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie wykonuje się po osiągnięciu masy ciała powyżej 2000 g.
3. Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przez matki HIV+ musi być poprzedzone konsultacją specjalistyczną. Decyzję o szczepieniu podejmuje specjalista chorób zakaźnych lub lekarz poradni konsultacyjnej ds. szczepień.
4. Zgodnie z aktualną wiedzą, odstąpiono od oceny wielkości blizny poszczepiennej

Szczepionka obowiązkowa przeciw WZW typu B (pierwsza dawka)

Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym do: 0; 1; 6 miesięcy. Pierwsza dawka podawana jest w ciągu 24 godzin po urodzeniu (najlepiej w ciągu 12 godzin), jeśli to możliwe jednocześnie ze szczepieniem przeciw gruźlicy. Druga dawka szczepienia pierwotnego po 4-6 tygodniach od poprzedniej, jeśli to możliwe, jednocześnie ze szczepieniem przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecia dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego, po 6 miesiącach od pierwszej dawki.

1 rok życia - 2 miesiąc życia (7-8 tydzień)

Szczepionka obowiązkowa przeciw WZW typu B (druga dawka)

Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 7-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia.

Szczepienie obowiązkowe przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP.

1.Szczepienia dzieci przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi wykonywane są szczepionką DTP, trzykrotnie w odstępach 6 tygodni w 1 roku życia (szczepienie pierwotne) oraz jeden raz w 2 roku życia (szczepienie uzupełniające). Pierwsza dawka szczepionki podawana jest w 2 miesiącu życia, po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B, jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw WZW typu B. Druga dawka - na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), jednocześnie ze szczepionką przeciw poliomyelitis (IPV). Trzecia dawka - w 5 miesiącu życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV). Dawka czwarta - w 16-18 miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitis (IPV).
2. Dzieciom mającym trwałe przeciwwskazania do szczepienia szczepionką komórkową przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DTaP z bezkomórkowym komponentem krztuścowym - trzykrotnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku, według schematu DTP, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia komponentem acelularnym, lub szczepionką DT, dwukrotnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV-odskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie drugą dawkę szczepionki POLIO (IPV - podskórnie).

Szczepienie obowiązkowe przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka)

1 . Szczepienia przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b wykonywane są u dzieci w 1 i 2 roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w 2 miesiącu życia, jednocześnie z DTP i WZW typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki DTP. Pełen cykl szczepień powinien składać się z 3 dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w 1 roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w 2 roku życia dziecka, o ile producent nie wskazuje innego schematu uodpornienia.
2 . Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki w cyklu szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania 2 dawki.
3 . Dzieciom powyżej 1 roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki.
Szczepionkę przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV - preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecieMinistra Zdrowia.

Szczepienie obowiązkowe przeciw pneumokokom

Szczepienie powinno być wykonane po 6 tygodniu życia dziecka, jest to pierwsza dawka szczepienia.

 

1 rok życia - 3-4 miesiąc życia

(po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
 

Szczepienie obowiązkowe przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka)

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

Szczepienie obowiązkowe przeciw ​POLIOMYELITIS

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka)

1 . Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Certyfikacji Eradykacji Poliomyelitis, w celu wyeliminowania zachorowań towarzyszących szczepieniom, wprowadzono dla wszystkich niemowląt szczepionkę zabitą (IPV) jako pierwsze dwie dawki szczepienia. Pierwszą dawkę podaje się podskórnie lub domięśniowo na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego) jednocześnie z drugą dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, a drugą dawkę po 6 tygodniach jednocześnie z trzecią dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecią dawkę szczepionki IPV w ramach szczepienia podstawowego (uzupełniającą) należy podać w 16-18 miesiącu życia jednocześnie ze szczepionką DTP.
2 . W 6 roku życia należy podać szczepionkę OPV.

Szczepienie obowiązkowe przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

- domięśniowo lub podskórnie (druga dawka)

Szczepienie obowiązkowe przeciw pneumokokom

- druga dawka szczepionki 

 

1 rok życia - 5-6 miesiąc życia

(po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
 

Szczepienie obowiązkowe przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI

(trzecia dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

Szczepienie obowiązkowe przeciw POLIOMYELITIS

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)

Szczepienie obowiązkowe przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

- domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka)

1 rok życia - 7 miesiąc życia

Szczepienie obowiązkowe przeciw WZW typu B

- domięśniowo (trzecia dawka)

 
2 rok życia - 13-15 miesiąc życia
 

Szczepienie obowiązkowe przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE

- podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)

Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie, co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.
Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 6 roku życia

Szczepienie obowiązkowe przeciw pneumokokom

- trzecia dawka szczepionki 

2 rok życia - 16-18 miesiąc życia

Szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI

(czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczepić domięśniowo czwartą dawką DTaP.

Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)-(trzecia dawka).

Szczepienie przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

- domięśniowo lub podskórnie (czwarta dawka)

okres przedszkolny - 6 rok życia

Szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI

 - domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca. Pierwsza dawka przypominająca

Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS

- doustnie szczepionką OPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) Pierwsza dawka przypominająca

Szczepienie obowiązkowe przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE

- podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (druga dawka)

  • Odstęp między szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie.
  • Odstęp między kolejnymi dawkami tej samej szczepionki powinien być zgodny ze wskazaniami producenta.
  • Odstęp między różnymi szczepionkami nie zawierającymi żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na kolejne szczepienie.
  • Odstęp między szczepionką zawierającą żywe drobnoustroje a szczepionką nie zawierającą żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na kolejne szczepienie.
fot.
Fotolia