Adopcja dziecka

Nie trzeba rodzić aby być prawdziwą mamą.

jak adoptować dziecko

Nie trzeba rodzić aby być prawdziwą mamą. Trzeba jednak dobrze orientować się w przepisach adopcyjnychW Polsce o adopcji mówimy w przypadku przysposobienia dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia przez małżeństwo lub osoby samotne, zamieszkujące na terenie RP, z pełną zdolnością do czynności prawnych i które nie są starsze o więcej niż 40 lat od adoptowanego. 

Warunki adopcji dziecka

Sądy nie przyznają dzieci każdemu chętnemu. Aby stać się rodzicem adopcyjnym trzeba udowodnić, że jesteśmy w stanie zapewnić dziecku dobre warunki materialne, opiekę zdrowotną oraz dostęp do edukacji. Analizie poddawana jest także jakość życia małżeńskiego w przypadku par, ich jednomyślność w kwestii adopcji oraz uwarunkowania zdrowotne, zwłaszcza brak uzależnień.  Należy liczyć się z tym, że czekają nas wizyty w miejscu zamieszkania, konieczność dostarczenia dokumentacji zdrowotnej, zarobkowej a nawet opinii pracodawcy oraz wnikliwe badania psychologiczne. Dyskwalifikującymi czynnikami są pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich w przeszłości oraz historia kryminalna.  

Jeśli chodzi o dzieci do adopcji, to warunkiem koniecznym jest zrzeczenie się przez ich rodziców lub sądowne pozbawienie ich praw rodzicielskich. Dziecko, które ukończyło lat 13 musi także samodzielnie zgodzić się na adopcję.

Przebieg procesu adopcyjnego

Po spełnieniu wszelkich wymagań stawianych przed rodzicami adopcyjnymi, czekają na nich szkolenia połączone z obserwacją przez pedagogów i psychologów. Po ich ukończeniu odbywa się ewaluacja i wydanie ostatecznej decyzji o zdolności do stworzenia rodziny. Pozytywnie zaopiniowani rodzice mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dzieci gotowych do adopcji, w tym ich historią rodzinną, stanem zdrowia, ocenami psychologicznymi. Dalszym krokiem są już spotkania z dziećmi – najpierw w domu dziecka, pod obserwacją opiekunów, a w późniejszej kolejności także i w domu rodziców. Proces ten przebiega powoli i ma za zadanie oswoić dzieci z nową sytuacją życiową, dać im poczucie bezpieczeństwa i nawiązać pierwsze relacje uczuciowe.

Następnie czekają nas procedury sądowe – wniosek do Sądu Rejonowego o przysposobienie dziecka, dopełnienie formalności biurokratycznych i zbieranie pełnej dokumentacji. Na szczęście, na tym etapie dzieci adopcyjne mogą już przebywać w nowym domu, czekając na ostateczny wyrok sądu zamykający sprawę.

Znowelizowane w 2012 roku przepisy adopcyjne przeniosły sprawy adopcyjne z gestii starostwa do urzędów marszałkowskich, co ma usprawnić cały proces. Musimy więc odszukać odpowiadający naszemu miejscu zamieszkania Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Do ośrodka należy się zgłosić z własnoręcznie napisanym CV, odpisem aktu małżeństwa, opinią od pracodawcy, zaświadczeniem lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz fotografią – dokumentacja ta obowiązuje oboje małżonków. Ośrodków Adopcyjnych jest w Polsce blisko 70 i mają one za zadanie czynne wspieranie rodziców w procesie adopcji, łącznie z pomocą w kompletowaniu dokumentacji.

Autor
Agata Pavlinec
fot.
Fotolia