Dziecko idzie do przedszkola -kryteria pomocne przy wyborze, sprawy organizacyjne.

My dorośli musimy pamiętać, że fakt pójścia dziecka do przedszkola jest pierwszym przełomowym momentem w jego życiu.

jak wybrać przedszkole

My jako dorośli musimy pamiętać, że fakt pójścia dziecka do przedszkola jest pierwszym przełomowym momentem w jego życiu. Traktujmy ten czas jak święto rodzinne, razem się do niego przygotujmy, otoczmy dziecko wsparciem i ciepłem emocjonalnym tak, by czuło się bezpiecznie i pewnie.

W naszym społeczeństwie bardzo długo istniało przekonanie, iż przedszkole stanowi rodzaj „przechowalni" dla dzieci z zapewnioną im tam opieką i wyżywieniem. Na szczęście obraz ten ulega przekształceniom i wielu dorosłych coraz częściej docenia edukacyjne i wychowawcze walory tej instytucji.

Wybór przedszkola powinien być skrupulatnie przemyślany - dziecko ma w nim spędzać 8-9 godzin dziennie. Rodzice mają możliwość wyboru placówki, ponieważ od pewnego czasu nie obowiązuje rejonizacja. Należy jednak pamiętać, że niektóre dzielnice zamieszkiwane są głównie przez młode małżeństwa z dziećmi i zwyczajnie może brakować miejsc w przedszkolach (taka sytuacja występuje np. na Ursynowie). Ja osobiście doradzam wybór jak najbliżej miejsca pracy (jeśli pracujemy 8 godzin dziennie i więcej) lub w pobliżu domu (jeżeli pracujemy krócej i zdążymy dojechać).

Większość przedszkoli organizuje dni otwarte. Stwarza to możliwość poznania kadry pedagogicznej, dyrektora placówki, obejrzenia sal i innych pomieszczeń, zwiedzenia placu zabaw ale przede wszystkim oswojenia dziecka z nowym miejscem i sytuacją.

Większość przedszkoli organizuje w ramach dni otwartych zajęcia adaptacyjne. Największym atutem tych zajęć jest fakt, iż dziecko, bezpiecznie, bo w obecności rodzica, przybliża sobie świat przedszkolny, oswaja się miejscem, z wyposażeniem sal, poznaje swoich przyszłych kolegów i Panią, która od września będzie nauczycielem w najmłodszej grupie.

Spotkania adaptacyjne opierają się najczęściej na zabawach ruchowych, elementach zajęć plastycznych, zabawie dowolnej i organizowanej przez nauczycielkę.  Dzieci poznają teksty i melodie piosenek, pierwsze zasady funkcjonowania życia przedszkolnego, uczą się skupiania uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas. Wchodzą też w pierwsze kontakty społeczne z rówieśnikami, nabywają umiejętności komunikowania się z innymi za pomocą słów, gestów, mimiki twarzy. Oczywiście wszystkie te elementy to dopiero namiastki tego, czego dziecko będzie musiało nauczyć się od września.
My jako dorośli musimy pamiętać, że fakt pójścia dziecka do przedszkola jest pierwszym przełomowym momentem w jego życiu. Traktujmy ten czas jak święto rodzinne, razem się do niego przygotujmy, otoczmy dziecko wsparciem i ciepłem emocjonalnym tak, by czuło się bezpiecznie i pewnie.

PRZY WYBORZE PRZEDSZKOLA WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KILKA ISTOTNYCH ELEMENTÓW:

PIERWSZE WRAŻENIE, JAKIE WYWIERA NA NAS WYSTRÓJ PRZEDSZKOLA

Warto zaufać własnej intuicji, ocenić poziom bezpieczeństwa, rodzaj panującej atmosfery, dekoracje, funkcjonalność mebli itp.
 

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM I DYREKCJĄ

Należy zwrócić uwagę na sposób prowadzenia rozmowy z nami (życzliwość, serdeczność, miłe usposobienie) oraz poziom kompetencji kadry nauczycielskiej (wymagane wykształcenie pedagogiczne)
 

WIELKOŚĆ I KOMFORT SALI

Adekwatnie do liczebności dzieci w grupie.  W przedszkolach państwowych liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25 osób w przypadku dzieci zdrowych i 20 w przypadku grup integracyjnych. W przedszkolach prywatnych liczebność grup jest mniejsza, ale z reguły idzie to w parze także ze znacznie zmniejszoną powierzchnią sali.
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PLACÓWKI

Każde przedszkole realizuje obowiązkowo podstawę programową, ma opracowany statut i jest monitorowane przez Kuratorium Oświaty w zakresie przestrzegania ustawowych zobowiązań. Warto dowiedzieć się, jaki szczegółowy program realizuje dana placówka (np. Didasko) i ewentualnie poszukać informacji na jego temat. Powstają także programy autorskie oraz przedszkola profilowane (sportowe, językowe, muzyczne itp.)
 

WIELKOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ PLACU ZABAW

W wieku przedszkolnym ruch jest integralnym elementem prawidłowego i harmonijnego rozwoju dziecka. Ważne jest, by przedszkole posiadało plac zabaw, na który wychodzi się bezpośrednio z przedszkola, a nie z ulicy, by nie był w całości zalany betonem lub asfaltem, by miał elementy zielone, miejsce do biegania i zabaw oraz bezpieczne i stabilne elementy (huśtawki, zjeżdżalnie itp.)
 

OFERTA DOTYCZĄCA POSIŁKÓW

Z reguły przedszkola zapewniają trzy posiłki dziennie, w niektórych placówkach cztery. Pory posiłków wyznaczają rytm dnia, ponieważ zawsze są o stałych porach, a dla najmłodszych dzieci stanowią konkretny sposób rozmowy o porze dnia (po śniadaniu, po obiedzie, po podwieczorku). Jeśli mamy dziecko alergiczne trzeba to zgłosić. Wybrane produkty zostaną wtedy wyłączone z diety dziecka. Istnieją przedszkola, gdzie dzieci z alergiami mają oddzielny, indywidualnie dopasowywany jadłospis, ale najczęściej mowa tu o przedszkolach prywatnych. Sporadycznie występuje w przedszkolach szwedzki stół z możliwością wyboru tego, co dziecko będzie jadło.
 

ROZKŁAD ZAJĘĆ i FORMY ODPOCZYNKU

We wszystkich przedszkolach ustalony jest tzw ramowy rozkład dnia, uwzględniający posiłki, zajęcia z nauczycielem prowadzącym, zajęcia ruchowe, odpoczynek poobiedni i czas na swobodną zabawę. Wymaga się, by dziecko przychodziło do przedszkola przed rozpoczęciem zajęć porannych (najlepiej chwilę przed śniadaniem) i zostało odebrane po obiedzie lub po podwieczorku. W najmłodszych grupach odpoczynek poobiedni, zwany stereotypowo leżakowaniem, jest najczęściej obowiązkowy. Nie oznacza to bynajmniej, że dziecko musi spać na zawołanie, może w tym czasie słuchać czytanej bajki, muzyki płynącej z nagrań relaksacyjnych, oglądać obrazki w książeczkach itp. Dziecko jedynie jest zobligowane do zachowania ciszy i uszanowania tego, że inni śpią. Zdarza się też, że dziecko, które nie spało już w dzień, jest tak zmęczone swoją aktywnością i natłokiem zdarzeń, że drzemka okazuje się być dla niego zbawienna.
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Do przedszkola państwowego przyjmowane są  dzieci, które ukończyły 3 lata w bieżącym roku kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5 letnie. Niemniej jednak dziecko starsze (minimum 3 - letnie) jest z reguły bardziej gotowe emocjonalnie na poznanie i zaakceptowanie sytuacji przedszkolnej i fakt rozstania z rodzicami na dłuższy czas. Nigdy w całym życiu człowieka rozwój nie postępuje tak szybko, jak we wczesnym dzieciństwie i wieku przedszkolnym. Kilka miesięcy więcej w życiorysie może stanowić przełom w dojrzałości i harmonijnym rozwoju dziecka. Warto więc czasem poczekać, aby dać dziecku więcej czasu na dorastanie do przedszkola.                     

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
  • dzieci samotnych rodziców,
  • dzieci matek i ojców, u których został orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
  • dzieci z rodzin zastępczych,
  • dzieci obojga pracujących rodziców
  • dzieci pracowników oświaty.
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jego samodzielność w zakresie samoobsługi (rozbieranie i ubieranie się, samodzielne korzystanie z toalety - nie z nocnika, umiejętność jedzenia łyżką i widelcem). Ważny jest też rodzaj komunikacji dziecka z otoczeniem, rozwój mowy, umiejętność zgłaszania potrzeb i  słuchania poleceń.
Rekrutacja odbywa się w miesiącach luty-marzec. W placówce można pobrać wniosek zgłoszeniowy, wypełnić w domu i zwrócić w wyznaczonym terminie. Nie warto zwlekać, gdyż w późniejszym terminie dzieci mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc. Informacji na temat terminów rekrutacji udziela dyrektor przedszkola, są one także często wywieszane na drzwiach wejściowych.

Wniosek  zawiera podstawowe informacje o dziecku i sytuacji rodzinnej:
  • imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodziców (bądź innych opiekunów prawnych), miejsce pracy, tel. kontaktowe
  • liczbę godzin, na jakie dziecko zostanie zapisane do przedszkola
  • informacje dotyczące zdrowia dziecka, warunków rodzinnych i bytowych,
  • upoważnienie do odbioru dziecka innej osoby - babci, dziadka, opiekunki itp., (zawierające -imię i nazwisko osoby, adres, nr dowodu osobistego i telefon kontaktowy).
 
Informacje dodatkowe:

W przedszkolach państwowych wnosi się opłatę za zajęcia dodatkowe                                         

Warto spytać o Radę Rodziców, która ma duży wpływ na życie przedszkola. Skład Rady Rodziców tworzą dwójki lub trójki grupowe, wybierane na pierwszym zebraniu. Określana jest suma dobrowolnych składek na poczet przyszłych wycieczek, koncertów, teatrzyków, na prezenty np. z okazji pasowania na przedszkolaka, zakończenie roku itp.                                                     

W przedszkolach prywatnych wszystkich informacji dotyczących rekrutacji dzieci udziela dyrektor placówki lub upoważniona przez niego osoba. Warto znać te kryteria, ponieważ są przedszkola, w których na miejsca czeka się od kilku miesięcy do 3 lat.

Z chwilą podjęcia decyzji o wyborze przedszkola można zacząć przygotowywać  dziecko na moment rozstania z rodzicami we wrześniu. W tym celu radzę przyzwyczajać malucha do nieobecności mamy czy taty, zostawiając go kilka razy na krótki czas  (15-30 minut) pod opieką osoby dorosłej, która nie jest ukochaną babcią czy ciocią. Mam na myśli np.: koleżankę rodziców, najlepiej taką, która ma też swoje dzieci. Dzięki  eksperymentowi dziecko zrozumie zasadę, że mama lub tata wraca po nie o ustalonej porze. Po kilku takich próbach zaufa, będzie się czuło pewniej i bardziej bezpiecznie, co zaprocentuje w procesie adaptacji w pierwszych dniach przedszkola.
mgr Agnieszka Niedźwiecka, nauczyciel wych. przedszkolnego,, pedagog

 

fot.
Fotolia