Zmiany w przepisach dotyczących przewożenia dzieci w samochodzie

Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami?

fotelik samochodowy przepisy 2015

Z dniem 15 maja 2015 roku zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami? 

Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku wg kryterium wzrostu i wagi

Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa będzie zależeć jedynie od wzrostu dziecka. Do tej pory obowiązek dotyczył  dzieci o wzroście poniżej 150 cm lub do 12 roku życia.

Zgodnie z nowymi przepisami dziecko poniżej 150 cm wzrostu bez względu na wiek musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Wprowadzonych zostało kilka odstępstw od tej ogólnej zasady.

Kryterium wagi ciała dziecka

Dopuszczono m.in., aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzymującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Zapisy regulujące sposób przewożenia trójki dzieci na tylnej kanapie

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia.

W praktyce ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych problemów. 

Zakaz przewożenia dziecka do 3 lat w pojeździe nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące.

Fotelik z przodu tyłem do kierunku jazdy a poduszka powietrzna

Aktualny pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktywna.

A co z fotelikiem w taksówce lub pasami w autobusie

Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej)- czyli tymi pojazdami dziecko może być przewożone bez fotelika.

Jeśli autobus czy autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa jesteśy zobowiązani z nich korzystać.

Grzywna za przewożenie dziecka w nieodpowiednim foteliku

Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego zamontowania - zgodnie z zaleceniami producenta.

Zródło: biuro prasowe komendy stołecznej policji

fot.
Fotolia