Pomagamy pomagać

Wystarczy wybrać kartkę z wirtualnej galerii, wpisać życzenia, określić odbiorcę...- piękny , składany karnet w eleganckiej kopercie trafi fizycznie do skrzynki pocztowej adresata.

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje od 1991 roku chroni dzieci przed krzywdzeniem, pomaga dzieciom – ofiarom przemocy i wykorzystywania oraz wspiera rodziców i opiekunów w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.

Kanguromania w Stolicy!

Pierwsza Ogólnopolska Kampania promująca noszenie dzieci w chustach Kanguromania.pl, po sukcesie edycji łódzkiej i wrocławskiej, tym razem dociera do Warszawy.

stop BPA w butelkach

Powiedz stop problemowi BPA

Niemowlęta i dzieci należą do grupy o najwyższym poziomie ekspozycji w diecie na BPA w przeliczeniu na masę ciała. Najnowsze doniesienia medyczne wskazują, iż nawet śladowe ilości BPA mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci powodując ...

Strony