Zaniedbywane dzieci są bardziej agresywne

Dzieci, które zaniedbywano we wczesnym dzieciństwie, tj. przed drugim rokiem życia, częściej zachowują się agresywnie.

agresja u dziecka

Dzieci, które zaniedbywano we wczesnym dzieciństwie, tj. przed drugim rokiem życia, częściej zachowują się agresywnie jako 4-, 6- czy 8-latki - zaobserwowali badacze z USA.

Jak napisali na łamach pisma "Pediatrics", wczesne zaniedbywanie dzieci może w takim samym stopniu przyczyniać się do rozwoju u nich agresji, jak przemoc fizyczna.

Zdaniem autorów pracy, choć zaniedbywanie dziecka jest zjawiskiem częstszym niż znęcanie się nad nim, to znacznie mniej wiadomo na temat jego wpływu na przyszłe zachowania i rozwój małego człowieka.

Aby to sprawdzić, naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill przeprowadzili długoterminowe badania w grupie ponad 1.300 dzieci, które były narażone na złe traktowanie.

Dziecko uznawano za zaniedbywane, jeśli jego rodzice lub opiekunowie nie zapewniali mu odpowiedniego nadzoru, czy też nie zaspokajali jego podstawowych potrzeb życiowych odnośnie jedzenia, ubioru i schronienia. Maltretowanie definiowano jako przemoc fizyczną lub wykorzystywanie seksualne. Dzieci były pod obserwacją do ósmego roku życia.

Okazało się, że dzieci zaniedbywane przed drugim rokiem życia, później, tj. w wieku 4, 6 i 8 lat, przejawiały więcej agresji niż rówieśnicy. Chodziło tu o takie zachowania agresywne, jak kłótliwość, okrucieństwo wobec innych, niszczenie mienia, nieposłuszeństwo, stosowanie gróźb, walka czy fizyczne napaści na innych.

"Nie po raz pierwszy badania dowodzą, że - w pewnych warunkach - zaniedbywanie dzieci może być dla nich tak samo szkodliwe, jak stosowanie przemocy" - komentuje biorący udział w badaniach Jon Hussey. W 2006 roku badacz opublikował na łamach pisma "Pediatrics" pracę na temat związku między przemocą, depresją i nadużywaniem narkotyków wśród nastolatków, a zaniedbywaniem ich w dzieciństwie.

Hussey uważa, że badania nad tym zagadnieniem mogą zaowocować programami łagodzącymi negatywny wpływ zaniedbania na dalsze życie dziecka. JJJ

PAP - Nauka w Polsce / 2008-04-10

fot.
Fotolia