Zabawy w naśladowanie dorosłych

Dziecko odgrywa to, co zaobserwowało, doświadczyło, poznało i usłyszało.

zabawa w naśladowanie dorosłych, zabawy tematyczne

Zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, a specjaliści wyróżniają jej kilka rodzajów. Zabawy w naśladowanie dorosłych są zabawami tematycznymi, określanymi również jako zabawy w role. Dziecko odgrywa to, co zaobserwowało, doświadczyło, poznało i usłyszało.

Rozwój zabaw tematycznych wraz z wiekiem dziecka

Zabawy w naśladowanie dorosłych ewoluują wraz z wiekiem dziecka. Niemowlęta w pierwszym roku życia nie potrafią jeszcze naśladować sytuacji zaobserwowanych w życiu codziennym. Początek drugiego roku życia wiąże się z początkami naśladownictwa. Dziecko powtarza czynności, które zademonstrujemy na jakieś zabawce.

W trzecim roku życia dziecko coraz sprawniej odtwarza elementy życia codziennego, nadając im zastępcze znaczenie na czas zabawy. Dziecko uważnie podpatruje też czynności wykonywane przez dorosłych.

Przełom trzeciego i czwartego roku życia przynosi wczuwanie się w różne role i ich odtwarzanie. Dzieci bazują nie tylko na tym, co zauważyły w życiu codziennym, ale też wzbogacają role poprzez wyobraźnię.

Starsze dzieci potrafią kontynuować określoną zabawę tematyczną przez kilka kolejnych dni.

Przykłady zabaw w naśladowanie dorosłych

Zabawy w naśladowanie rozwijają się często przypadkowo, to znaczy określony bodziec wywołuje działanie (na przykład łyżeczka zapoczątkowuje karmienie misiów). Z czasem treści zabaw są rozbudowywane. Dziecko naśladuje, więc już nie tylko karmienie, ale też cały proces przygotowywania posiłku i zastawy stołowej.

Tematy zabaw wynikają zwykle z doświadczeń, między innymi z wizyt w sklepie, u lekarza czy u fryzjera. Najpopularniejszą jest zabawa „w dom”, a więc zabawy oparte na czynnościach życia codziennego.

Późniejsze zabawy dotyczą nie tylko zdarzeń zaobserwowanych w życiu rzeczywistym, ale też tych w telewizji, w filmach czy w książkach (dziewczynki odgrywają role na przykład księżniczek).

Znaczenie zabaw tematycznych

Okres zabaw w naśladowanie dorosłych wiąże się często z zabawami w grupie dzieci, choć początkowe naśladowanie jest zwykle działaniem indywidualnym. Samo działanie zespołowe wymusza konieczność nawiązywania współpracy i podporządkowywania się regułom.

Zabawy w naśladowanie dorosłych mają też inne walory:

  • rozwijają wyobraźnię i pomysłowość dziecka,
  • kształtują uczuciowość poprzez emocjonalne zaangażowanie dziecka,
  • pozwalają zrozumieć czynności wykonywane przez dorosłych, w rezultacie czego dzieci przyjmują często role zgodne z ich płcią (np. dziewczynki jako mamy, a chłopcy jako policjanci),
  • dają możliwość przepracowania tego, co wywarło silny wpływ na emocje dziecka, oswajają strach i lęk (np. zabawa w lekarza, dentystę)
  • rozładowują tłumione napięcia emocjonalne.

Rola rodziców w zabawie

Rodzice powinni pozwalać dzieciom na samodzielny wybór tematu zabawy oraz pozostawiać swobodę w zakresie realizacji zabawy. Warto jest okazywać zainteresowanie, ale nadmiernie nie ingerować. Dziecięcej zabawy nie mogą ograniczać zbędne zakazy czy nieuzasadnione reguły. Dziecko musi mieć poczucie, że samo kieruje zabawą.

fot.
Fotolia