Zaćma po cichu odbiera wzrok. Nie bagatelizuj jej objawów.