Nie wyrzucaj starych sprzętów AGD i RTV

Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego możemy bezpłatnie oddać sprzedawcy, kiedy kupujemy nowe urządzenie tego samego rodzaju. 

stary telewizor

Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego możemy bezpłatnie oddać sprzedawcy, kiedy kupujemy nowe urządzenie tego samego rodzaju. Nie tylko o tym, ale o wielu innych przysługujących nam prawach nie wiemy, ponieważ - jak wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej - przedsiębiorcy nie informują o niewygodnych dla siebie przepisach. Nieprawidłowości informacyjne stwierdzono w prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów.

"Do wyrobów AGD powinny być dołączone m.in. informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami oraz potencjalnej szkodliwości składników zawartych w tych produktach dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W miejscach sprzedaży powinna być również widoczna informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu" - wyliczają rzecznicy prasowi Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i UOKiK Anna Jawoszek oraz Małgorzata Cieloch. Dodają, że taki obowiązek dotyczy nie tylko artykułów gospodarstwa domowego, ale wszystkich produktów elektrycznych i elektronicznych. Powinny one być oznakowane symbolem przekreślonego kontenera na śmieci.

Ponadto, zgodnie z prawem, w przypadku zakupu nowego sprzętu to na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyjęcia starego, zużytego towaru od konsumenta. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji (UOKiK) przebadała 563 artykuły gospodarstwa domowego w 166 placówkach handlowych. Zwracano uwagę przede wszystkim na produkty tanie, wprowadzane do obrotu pod mało znanymi markami - ok. 45 proc. stanowiły wyroby importowane z Chin. Przeprowadzona kontrola wykazała, że najczęstszą nieprawidłowością był brak informacji o postępowaniu ze zużytym sprzętem. Dotyczyło to 27,5 proc. sprawdzanych produktów.

Inne nieprawidłowości dotyczyły braku deklaracji zgodności lub nieprawidłowego jej wypełnienia - prawie 9 proc. produktów, niezgodności z zasadniczymi wymaganiami - 3 proc., braku lub nieprawidłowego oznakowania symbolem CE - prawie 2,5 proc. W kilku przypadkach stwierdzono również brak dołączonej instrukcji montażu i użytkowania produktu w języku polskim.

JAK MĄDRZE POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH SPRZĘTÓW

"Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami, wyrzucenie go na śmietnik, pozostawienie pod blokiem, czy wywożenie do lasu. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny" - ostrzega Małgorzata Cieloch.

Rzecznik UOKiK zachęca, aby w przypadku zakupu nowego sprzętu możemy oddać do sklepu stary, tego samego rodzaju i w tej samej ilości. Podkreśla, że każdy sprzedawca ma obowiązek przyjąć go nieodpłatnie.

Cieloch dodaje, że na terenie każdej gminy powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możemy zostawić niepotrzebny produkt. "Informacje o takich punktach można uzyskać w gminie oraz w miejscu sprzedaży nowych towarów RTV i AGD. Pamiętajmy, że koszt dostarczenia wyrobów do punktu ponosi konsument" - zastrzega.

Zużyty sprzęt może również odebrać od nas spółka zajmująca się odbiorem i wywozem naszych odpadów podobnie, jak ma to miejsce w przypadku mebli wielkogabarytowych. W celu ustalenia sposobu odbioru należy skontaktować się bezpośrednio z taką spółką bądź zarządcą naszej nieruchomości.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska / 2008-04-01

fot.
Fotolia