50 proc. akceptuje prawo kobiet do aborcji

CBOS: 50 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że kobieta - jeśli tak zdecyduje - powinna mieć prawo do aborcji w pierwszych tygodniach ciąży.

50 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że kobieta - jeśli tak zdecyduje - powinna mieć prawo do aborcji w pierwszych tygodniach ciąży. 40 proc. ankietowanych nie zgadza się z taką opinią - wynika z najnowszego sondażu CBOS.
CBOS pytał też, czy aborcja powinna być dozwolona (z ograniczeniami lub bez) czy też zakazana (z wyjątkami lub bez), ale nie precyzując, o jakie ograniczenia i wyjątki chodzi.

Nieznacznie więcej Polaków sądzi, że aborcja powinna być dozwolona (47 proc.), niż wyraża sprzeciw wobec jej legalności (45 proc.).

Najczęściej wyrażany jest pogląd, że przerywanie ciąży powinno być dozwolone, ale z pewnymi ograniczeniami (35 proc.), natomiast nieco rzadziej (32 proc.), że od zakazu powinny być wyjątki. Za brakiem jakichkolwiek ograniczeń opowiada się 12 proc. ankietowanych, zaś 13 proc. wyraża opinię, że przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane.

Z sondażu wynika, że Polacy akceptują przerywanie ciąży w sytuacjach określonych przez obecnie obowiązujące prawo. Niemal powszechne jest przekonanie, że przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne, gdy zagrożone jest życie matki (91 proc.) i jej zdrowie (85 proc.).

Zdecydowana większość sądzi też, że prawo powinno zezwalać na aborcję, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa (79 proc.). Dwie trzecie badanych (66 proc.) twierdzi, że aborcja powinna być dopuszczalna, gdy wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone.

Znacznie niższa jest akceptacja aborcji z przyczyn społecznych. Takie przyczyny nie są przesłanką prawną do możliwości przerwania ciąży. Jedna trzecia ankietowanych (34 proc.) jest zdania, że przerywanie ciąży powinno być legalne, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej, a nieco mniejsza grupa (30 proc.) - gdy jest w trudnej sytuacji osobistej. 23 proc. badanych sądzi, że przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne także wówczas, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

Badanie zrealizowano w dniach 31 sierpnia - 4 września 2007 r. na liczącej 844 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP / 05.10.2007