Jak przebiega poród? Poszczególne etapy porodu

Dobiega koniec 9. miesiąca ciąży i maluszek powoli szykuje się, żeby opuścić swój bezpieczny azyl i przyjść na świat. Narodziny należą do najpiękniejszych, ale też zazwyczaj najboleśniejszych przeżyć dla kobiety. Jak przebiega poród i po czym poznać poszczególne etapy porodu.

Jak przebiega poród? Poszczególne etapy porodu

Poród naturalny a cesarskie cięcie

4 etapy porodu dotyczą tylko porodu naturalnego. Przy cesarskim cięciu lekarz przeprowadza operację, więc kobieta nie doświadcza wszystkich poszczególnych etapów wydostawania się dziecka na świat. Cesarskie cięcie należy do planowanych zabiegów w sytuacjach, kiedy noworodek ułożony jest pośladkowo, kobieta cierpi na choroby uniemożliwiające jej poród naturalny lub obawia się porodu naturalnego. Specjalista położnik może również podjąć decyzję o cesarskim cięciu, jeśli podczas naturalnego rodzenia życie dziecka ulega zagrożeniu (np. główka utknie w drogach rodnych, istnieje ryzyko niedotlenienia). Kobieta przechodząca operację otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe lub, w wyjątkowych przypadkach, znieczulenie ogólne. Lekarz nacinając przednią ścianę powłok brzusznych oraz macicę, wyjmuje dziecko z brzucha matki. Zabieg dla kobiety jest bezbolesny i trwa kilkanaście minut. Jeśli cesarskie cięcie zaplanowano, przyszła mama nie odczuje nawet jednego skurczu.

Poród naturalny – etap 1.

Kiedy zbliża się termin porodu, kobieta zaczyna odczuwać stres. Pierwsze skurcze zapowiadają zbliżający się koniec ciąży, wielką radość, ale również i ból. Odczuwany nie tylko przy porodzie, ale również kilka, a nawet kilkanaście dni po nim. Przygotowując się do wydania dziecka na świat, szyjka macicy zaczyna się powoli rozszerzać, co powoduje bolesne skurcze. Jeśli skurcze pojawiają się co 3-5 minut, oznacza to, że maluszek chce opuścić już łono matki. Kobieta powinna udać się do szpitala i tam oczekiwać kolejnych faz porodu. Położna przeprowadzi zapis KTG, żeby sprawdzić aktywność dziecka i częstość występowania skurczy. W tej fazie porodu kobieta może poruszać się po sali lub spacerować po szpitalu (jeśli np. oczekuje na wolne miejsce). Żeby ulżyć sobie w czasie skurczu, przyszła mama może głęboko oddychać, siadać na piłce i poruszać biodrami, kucać lub wykonywać ćwiczenia rozciągające. Pierwszy etap porodu należy do najdłuższych i trwa od 6 do 18 godzin. W tym czasie otwór szyjki macicy powinien osiągnąć pełne rozwarcie, czyli 10 cm (rozwarcie na 5 palców). Skurcze z początkowo łagodnych stają się coraz boleśniejsze i jeśli kobieta odczuwa trudności w radzeniu sobie z bólem, może otrzymać znieczulenie zewnątrzoponowe. Dzięki temu przyszła mama odczuje poród łagodniej. Podczas wszystkich faz rodzenia kobieta musi jednak dokładnie słuchać poleceń położonej, która obserwuje wszystkie zachodzące zmiany.

Zdarza się, że podczas 1. fazy porodu odejdą wody płodowe, a kobieta nie odczuwa skurczów. Wtedy lekarz podaje odpowiednie środki, żeby indukować poród. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/rodzaje-i-etapy-porodu-jak-przebiega-i-ile-trwa.

Poród naturalny – etap 2. 

Druga faza porodu rozpoczyna się z chwilą, kiedy rozwarcie osiągnie już pełną szerokość (10 cm). Ten etap należy do najtrudniejszych i najboleśniejszych, a kobieta doświadcza różnych nastrojów – od ekscytacji, że wkrótce zobaczy swojego malucha, po ogromny strach i przerażenie. W tym okresie porodu niezwykle ważna jest obecność bliskiej osoby, która wspiera rodzącą w jej trudzie i emocjach.

2. faza porodu może trwać do 2 godzin i podczas tego etapu dziecko w końcu pojawi się na świecie. Kobieta odczuwa narastające i silne skurcze. W trakcie szczytu skurczu rodząca mama musi nabrać powietrza w płuca, przycisnąć głowę do klatki piersiowej i jak najmocniej przeć. Napieranie dziecka odczuwa się podobnie jak ucisk podczas wypróżniania, ponieważ maluszek uciska również odbyt. Podczas tego okresu porodowego lekarz może wykonać nacięcie krocza, czyli episiotomię, żeby ochronić mięsień zwieracza zewnętrznego odbytu przed pęknięciem. Zabieg nacięcia krocza przeprowadza się najczęściej przy porodach dużych płodów, zagrożeniu życia dziecka w końcowej fazie porodu czy przy ryzyku pęknięcia krocza.

Drugi okres porodu kończy się, gdy noworodek pojawi się na świecie. Szczęśliwa mama może go do siebie przytulić i przystawić dziecko do piersi.

Poród naturalny – etap 3.

Po wydaniu na świat maluszka kobieta musi jeszcze urodzić łożysko. To dzięki niemu i połączonej z nim pępowinie w trakcie ciąży krew dziecka wymieniała się z krwią matki. Po odcięciu pępowiny rodząca musi jeszcze raz przeć, żeby urodzić łożysko. Położna lub lekarz ocenia jego stan pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. W 3. fazie lekarz zszywa nacięte wcześniej krocze (lub pęknięte, jeśli do tego doszło).

Poród naturalny – etap 4.

Po najtrudniejszych chwilach porodu przychodzi czas na odpoczynek i bycie ze swoim maluchem. Jeśli poród przebiegł bez komplikacji, kobieta pozostaje z noworodkiem jeszcze 2 godziny na sali porodowej. W czasie kontaktu „skóra do skóry” mama nawiązuje z dzieckiem wyjątkową więź i przekazuje mu dobre bakterie, które zasiedlą jego układ pokarmowy. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym okresie, kobieta również po raz pierwszy nakarmiła swojego maluszka. Po porodzie mama może odczuwać osłabienie z powodu spadku ciśnienia i utraty krwi.

Poród należy do najpiękniejszych, jednak nie bezbolesnych przeżyć w życiu kobiety. Nagrodą za cały trud jest maluszek trzymany w rękach.

fot.
materiały partnera/art sponsorowany