Bajeczka o księżycu

Księżyc przez noc leci, łapie muszki w gęste sieci, złote muszki do poduszki ...

Księżyc przez noc leci
łapie muszki w gęste sieci
złote muszki
do poduszki

księżyc w rzece sobie pływa
czy to rak jest czy też ryba?
senny raczek
nieboraczek

księżyc mości się w obłoku
przymyka niebieskie oko
śpi już gwiazdka
w ciepłym gniazdku

księżyc bardzo smacznie ziewa
kołysze się lampa nieba
złote muszki
spod poduszki
senne raki
nieboraki
małe gwiazdki
w ciepłych gniazdkach
liście w wietrze
wiatr w powietrzu
i my
i my