Rodzice lepszymi pracownikami

Umiejętności zdobyte podczas wychowywania dzieci i opiekowania się rodziną okazują się bardzo przydatne w miejscu pracy.

rodzice dobrymi pracownikami

Umiejętności zdobyte podczas wychowywania dzieci i opiekowania się rodziną okazują się bardzo przydatne w miejscu pracy - informują hiszpańscy naukowcy na łamach "Journal of Knowledge and Learning".

"Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy nałożył nowe wymagania na pracowników. Muszą oni ciągle przyswajać nowe umiejętności, adaptując swoją wiedzę do zmieniających się potrzeb" - pisze współautorka badań, Eva Rimbau-Gilabert z Otwartego Uniwersytetu Katalonii w Barcelonie.

Dlatego nauka trwająca całe życie staje się podstawową zasadą współczesnej edukacji. Jest to narzędzie, dzięki któremu można sprostać obecnym wyzwaniom społecznym i ekonomicznym - dodaje.

Zdaniem naukowców, umiejętności zdobyte podczas zakładania rodziny i opieki nad nią są łatwe do przeniesienia na grunt zawodowy. Doświadczenia rodzinne i zawodowe nie muszą być w konflikcie - jak się je niekiedy postrzega, ale mogą się wzajemnie wzmacniać.

Naukowcy przeanalizowali najnowszą literaturę badawczą dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi. Ich zdaniem, podstawowe umiejętności z obszaru rodziny, które można przenieść do miejsca pracy, to elastyczność i allocentryczność myślenia. Myślenie allocentryczne jest przeciwieństwem egocentrycznego - koncentruje się na potrzebach i punkcie widzenia innych osób.

W życiu rodzinnym wykształcaniu się tych umiejętności towarzyszy wielozadaniowość działania, nacisk na relacje interpersonalne i zespołowe oraz dobrą organizację. Wszystko to może sprawdzić się w miejscu pracy - podkreślają naukowcy. KRX

PAP - Nauka w Polsce 2009-04-15

fot.
Fotolia