Pij mleko, będziesz ...zdrowa!

Dieta młodej kobiety wpływa nie tylko na obecny, ale i przyszły stan jej zdrowia oraz warunkuje przebieg ciąży i zdrowie dziecka. 

pij mleko będziesz zdrowa
Dieta młodej kobiety wpływa nie tylko na obecny, ale i przyszły stan jej zdrowia oraz warunkuje przebieg ciąży i zdrowie dziecka. Badania dotyczące diet młodych kobiet przeprowadził zespół naukowców - dr Katarzyna Waszkowiak, Aneta Szymańska i dr Krystyna Szymandera-Buszka z Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Celem zespołu z było ustalenie, jakie czynniki demograficzne oraz w jaki sposób wpływają na spożycie określonych produktów.

"U kobiet do 25 roku życia w okresie ciąży i laktacji utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na wapń. W porównaniu z innymi produktami, mleko i przetwory mleczne zawierają łatwo przyswajalny wapń, niezbędny dla prawidłowego rozwoju układu kostnego oraz przebiegu metabolizmu komórkowego. Są one również źródłem wysokowartościowego białka, witamin z grupy B - wyjaśniają badaczki. - Dlatego za celowe uznałyśmy sprawdzenie, czy wiek kobiet oraz ich usamodzielnienie wpływa na spożycie i zachowania związane z kupowaniem produktów mlecznych".

Badaniami objęto grupę kobiet studiujących - w wieku 21-24 lata oraz kobiet pracujących - w wieku 25-35 lat. Łącznie przebadano ponad 160 osób. W kwestionariuszu ankietowym pytano między innymi o preferowane rodzaje produktów mlecznych, częstość ich spożywania oraz cechy, które - zdaniem respondentów - miały wpływ na wybór określonych artykułów.

"Zgodnie z uzyskanymi danymi, kobiety najbardziej lubią jogurty i żółty ser. Jednak, jeżeli chodzi o spożycie, to na czołowym miejscu jest masło, a w dalszej kolejności ser żółty, jogurty i mleko - stwierdziły badaczki. - Przeprowadzona analiza statystyczna pokazała, że nie występuje zależność pomiędzy tym, co respondentki lubią, a tym, co spożywają".

Na decyzję dotyczącą zakupu produktów mlecznych miały wpływ takie czynniki jak cena oraz smakowitość. Zaskakujące wyniki dało zestawienie wskaźników preferencji poszczególnych produktów mlecznych z ich deklarowaną częstością spożycia. "Na kilkanaście badanych produktów tylko masło, ser żółty oraz mleko były spożywane przynajmniej raz w tygodniu. Zaobserwowana niska częstość spożycia przetworów mlecznych wśród młodych kobiet jest zjawiskiem niepokojącym z punktu widzenia zdrowia populacji" - dodają członkowie zespołu badawczego.

Z tego względu wskazane jest podejmowanie działań zachęcających do spożywania produktów mlecznych. Jak pokazały przeprowadzone badania, wzorce konsumpcji kształtujące się w okresie szkolnym i studiów nie zmieniają się w późniejszych latach. MWE

PAP - Nauka w Polsce 2008-01-02
fot.
Fotolia