Przedszkole jest ważne zwłaszcza dla dzieci z rodzin ubogich

Przedszkole zapewnia dobry start szkolny, jest to ważne zwłaszcza dla dzieci z rodzin o niższym statusie społecznym i materialnym.

przedszkole dobre dla dzieci
Przedszkole zapewnia dobry start szkolny, jest to ważne zwłaszcza dla dzieci z rodzin o niższym statusie społecznym i materialnym - uważa Barbara Murawska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. "Dwa-trzy lata w przedszkolu mogą zniwelować braki wyniesione z domu" - mówiła Murawska podczas seminarium "Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównywania szans edukacyjnych".

"Najlepiej byłoby, gdyby dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym zaczynały edukację przedszkolną już od trzeciego roku życia, wtedy zyskają najwięcej bodźców do rozwoju" - powiedziała. Z danych przytaczanych przez Murawską wynika, że im dłużej dzieci chodziły do przedszkola tym mniej mają w przyszłości problemów z nauką czytania.

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat chodzących do przedszkoli w Polsce jest najniższy wśród krajów UE - wynosi tylko ok. 30 proc. Najgorzej wygląda sytuacja na wsi. Tymczasem wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego np. na Węgrzech, w Belgii i Irlandii wynosi 100 proc., a w Czechach, Włoszech i Szwajcarii - ponad 90

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów - oznacza to, że utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia nauczycieli tam pracujących finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe gmin doprowadziły do zamknięcia pomiędzy 1990 a 2001 r. ponad 30 proc. przedszkoli, większość z nich to były przedszkola w małych miejscowościach i na wsi.

Od kilku lat w Polsce, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, tworzone są małe wiejskie przedszkola. Obecnie jest ich około 800, uczęszcza do nich około 9 tys. dzieci. Tworzeniu alternatywnych przedszkoli patronują m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Federacja Inicjatyw Oświatowych. Wrześniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty usankcjonowała prawnie istnienie małych przedszkoli.

Zgodnie nowelizacją ustawy o systemie oświaty z września ubiegłego roku i rozporządzenia do niej z stycznia br., możliwe jest tworzenie, obok tradycyjnych przedszkoli i małych przedszkoli, placówek alternatywnych np. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre wybrane robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym - przez wszystkie robocze dni w tygodniu. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy - 12 godzin. Dotyczy to zarówno zespołu wychowania przedszkolnego, jak i punktu przedszkolnego.

W alternatywnych przedszkolach zatrudnieni muszą być wykwalifikowani pedagodzy, ale pozostałe wymagania, np. lokalowe, są mniej rygorystyczne niż dla tradycyjnych przedszkoli. W placówkach tych podstawy programowe wychowania i nauczania będą mogły być realizowane w całości lub w części. Zajęcia - zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym - są organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Jak przypomniała w czwartek wiceminister edukacji Krystyna Szumilas na tworzenie alternatywnych przedszkoli i wsparcie tzw. małych przedszkoli, które powstały w ostatnich latach, przeznaczono 240 mln euro ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. DSR

PAP - Nauka w Polsce / 2008-03-10
fot.
Fotolia