Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Powstanie pierwsze terapeutyczne przedszkole dla dzieci z autyzmem. W pełni dostosowane do potrzeb małego dziecka z autyzmem przedszkole rusza od stycznia na stołecznej Pradze - poinformowali przedstawiciele zakładającej placówkę Fundacji SYNAPSIS podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Powstanie pierwsze terapeutyczne przedszkole dla dzieci z autyzmem. W pełni dostosowane do potrzeb małego dziecka z autyzmem przedszkole rusza od stycznia na stołecznej Pradze - poinformowali przedstawiciele zakładającej placówkę Fundacji SYNAPSIS podczas konferencji prasowej w Warszawie.

"Placówka, usytuowana w lokalu przy ul. Targowej 43, oprócz funkcji dydaktyczno-wychowawczej będzie prowadziła intensywny program terapeutyczny. Dzieci będą objęte terapią stymulacyjno- rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwolą dziecku na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb" - mówiła przyszła szefowa placówki, psycholog Marzena Kołnierzak.

Kołnierzak podkreśliła, że dzieci podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, plastyczne czy ruchowe, będą uczyły się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz będą poznawały obowiązujące zasady i normy społeczne.

Obecnie organizatorzy przewidują, że przedszkole zaopiekuje się 18 wychowankami, którzy zostaną podzieleni na czteroosobowe oddziały, grupujące dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz stopnia niepełnosprawności. Każdym oddziałem zajmie się dwóch pedagogów specjalnych oraz wykwalifikowany wychowawca. Planowane są także zajęcia z logopedą.

"Realizowane programy terapii będą opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby oraz poziom zaburzeń autystycznych" - dodała Kołnierzak.

Autyzm jest biologicznie uwarunkowanym zaburzeniem rozwojowym, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. Jest zjawiskiem złożonym i trudnym do zdefiniowania. Osoby z autyzmem inaczej odbierają obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk. Często są nadwrażliwe na hałas, światło i zapach. Przejawiają zmniejszoną wrażliwość na ból. Mają trudności z klasycznym okazywaniem emocji i budowaniem więzi.

PAP - Nauka w Polsce, Anna Kondek / 2007-11-29