Olej rybi na ADHD

Wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji wskazują, że kuracja przy pomocy tzw. oleju rybiego dzieci dotkniętych syndromem ADHD jest zaskakująco skuteczna.

olej rybi na ADHD

Wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji wskazują, że kuracja przy pomocy tzw. oleju rybiego dzieci dotkniętych syndromem ADHD jest zaskakująco skuteczna.

Badania te przeprowadził zespół z Uniwersytetu w Goeteborgu, kierowany przez prof. Christophera Gillberga, psychiatry zajmującego się problemami dzieci i młodzieży. Przebiegały one w latach 2004 -2006 i obejmowały grupę 75 pacjentów w wieku 8 - 18 lat.

Wcześniejsze badania prowadzone w Wielkiej Brytanii i w Australii, wykazały pozytywny wpływu oleju rybiego na uczące się dzieci i młodzież. Zwiększone jego dawki ułatwiały naukę, powodowały poprawę możliwości koncentracji itp. Natomiast Szwedzi po raz pierwszy przeprowadzili badania na podobnej grupie wiekowej, ale dotkniętej zespołem nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Wśród wszystkich badanych, którzy otrzymywali kapsułki oleju z wysokim poziomem omega 3 - kwasu tłuszczowego EPE, 26 proc. wykazywało po trwającej trzy miesiące kuracji wyraźne obniżenie symptomów związanych z ADHD.

W tej grupie była też podgrupa dzieci, dotkniętych tzw. ADD czyli łagodniejszą formą ADHD. Wśród nich u 35 proc. wyraźnie zmniejszyły się objawy choroby.

Następnie, po pierwszych trzech miesiącach kuracji, przedłużono ją o kolejne trzy miesiące. Po tym okresie w całej badanej grupie nastąpiła poprawa u 47 proc., a w podgrupie cierpiących na ADD aż u 58 proc. badanych. MIH

PAP - Nauka w Polsce / 2007-11-10

fot.
Fotolia