Pilnowanie nastolatków ma sens?

Julie Patock-Peckham wraz z kolegami z Baylor University przeprowadziła badanie mające na celu ocenę wpływu stylu rodzicielstwa i wychowania dzieci na kontrolę ich zachowania – czy wyniki tych badań są zaskakujące?

jak pilnować nastolatka

Julie Patock-Peckham wraz z kolegami z Baylor University przeprowadziła badanie mające na celu ocenę wpływu stylu rodzicielstwa i wychowania dzieci na kontrolę ich zachowania – czy wyniki tych badań są zaskakujące?

Nastolatki, których życie towarzyskie kontrolują rodzice, rzadziej mają problemy związane z alkoholem - informują naukowcy z USA.

Badania wykazały, że poziom kontroli jest zależny od praktykowanego stylu wychowania dzieci oraz że najskuteczniejsze jest kontrolowanie córek przez ojców, a synów przez matki.


Julie Patock-Peckham wraz z kolegami z Baylor University przeprowadziła badanie mające na celu ocenę wpływu stylu rodzicielstwa i wychowania dzieci na kontrolę ich zachowania oraz analizę sposobów kontroli każdego z rodziców indywidualnie. Badaniem objęto 581 studentów - ich zadaniem było wypełnienie ankiety na temat metod wychowawczych ich matek i ojców, oraz wiedzy ich mam i ojców o ich przyjaciołach i wyjściach ze znajomymi. Uczestnicy odpowiadali również na pytania dotyczące zachowań impulsywnych i problemów związanych z alkoholem.


Na podstawie uzyskanych odpowiedzi rodziców podzielono na trzy grupy:

  • apodyktycznych (przestrzegających zasad i nie uznających dyskusji z dziećmi);
  • autorytatywnych (stosujących jasne zasady i polecenia, ale w atmosferze otwartej dyskusji - dopuszczających dzieci do udziału w formułowaniu obowiązujących reguł)
  • i liberalnych (zachowujących się bardziej jak przyjaciele niż rodzice swoich dzieci).


Wyniki badania wykazały, że rodzice autorytatywni najlepiej monitorują zachowania i kontakty swoich dzieci, a rodzice całkowicie liberalni nie kontrolują swoich pociech w wystarczającym stopniu. Co zaskakujące, rodzice apodyktyczni tak naprawdę nie znali prawdziwych planów ani znajomych swoich dzieci.


Kiedy naukowcy przeanalizowali dane z ankiet pod kątem płci rodziców i dzieci oraz stylu wychowania okazało się, że kontrola zachowania prowadzona przez rodzica odmiennej płci znacząco zmniejsza problemy związane z piciem alkoholu i zachowania impulsywne u nastolatków.


Autorzy pracy byli zaskoczeni, że rodzic odmiennej płci tak silnie oddziałuje na zachowanie dziecka. "Ludziom wydaje się, że kobiety lub dziewczęta są zadowolone, kiedy w ich życie osobiste są zaangażowane tylko ich mamy. Okazuje się, że ojcowie też odgrywają ważną rolę" - tłumaczy doktor Patock-Peckham. Taka sama zależność występuje pomiędzy matkami i synami. KDO


PAP - Nauka w Polsce 2011-03-17

fot.
Fotolia