Rozmawiaj z niemowlęciem

Wypowiadane przez dorosłych słowa mają duży wpływ na rozwój poznawczy trzymiesięcznych niemowląt - informują psycholodzy ze Stanów Zjednoczonych na łamach pisma "Child Development".

rozmawiaj z niemowlęciem

Wypowiadane przez dorosłych słowa mają duży wpływ na rozwój poznawczy trzymiesięcznych niemowląt - informują psycholodzy ze Stanów Zjednoczonych na łamach pisma "Child Development".

Słowa mają większy wpływ na rozwój umiejętności kojarzenia i porządkowania pojęć u trzymiesięcznych niemowląt niż inne dźwięki, np. muzyczne - dowodzą badaczki z Northwestern University - Alissa Ferry, Susan Hespos i Sandra Waxman

Przeprowadziły one serię eksperymentów, podczas których analizowały, w jaki sposób u trzymiesięcznych niemowląt rozwijają się umiejętności kojarzenia i kategoryzowania pojęć. "Nawet w przypadku trzymiesięcznych niemowląt słowa odgrywają specjalną rolę w rozwoju poznawczym. Wspomagają umiejętność tworzenia nowych kategorii" - wyjaśnia Hespos.


W jednej z badanych grup niemowlętom pokazywano obrazek z rybą i mówiono "Popatrz na rybkę!". Dzieci z drugiej grupy widziały ten sam obrazek, z tą różnicą, że nie towarzyszyły mu wypowiadane słowa, ale określony dźwięk.
Następnie pokazywano dzieciom obrazek z inną rybą, a obok niego obrazek z dinozaurem. Badaczki mierzyły, jak długo dzieci skupią swój wzrok na każdym z obrazków. Okazało się, że dzieci z grupy, która słyszała słowa towarzyszące obrazkom, patrzyły dłużej na rysunek ryby. Oznacza to, że zapamiętały poprzedni rysunek, który skojarzył im się z nowym obrazkiem na zasadzie tej samej kategorii, która powstała w ich głowach. KRX

 

PAP - Nauka w Polsce 2010-04-02

fot.
Fotolia