Trudne życie na diecie bezglutenowej

Postęp w naukach medycznych umożliwia wczesne rozpoznanie celiakii. Jej leczenie, polegające na wprowadzeniu i stosowaniu ścisłej diety bezglutenowej pozwala na powstrzymanie rozwoju i zmniejszenie objawów choroby. 

dieta bezglutenowa
Postęp w naukach medycznych umożliwia wczesne rozpoznanie celiakii. Jej leczenie, polegające na wprowadzeniu i stosowaniu ścisłej diety bezglutenowej pozwala na powstrzymanie rozwoju i zmniejszenie objawów choroby. Międzyuczelniany zespół naukowców ze Śląskiej Akademii Medycznej oraz Akademii Medycznej w Warszawie przeprowadził badania dotyczące efektów nieprzestrzegania ograniczeń dietetycznych.

Naukowcy z Śląskiej Akademii Medycznej - prof. Krystyna Karczewska, dr Maria Łukasik, dr Jacek Kasner, dr Alicja Żabka, dr hab. Janina Rybicka i dr Tomasz Biniszkiewicz oraz dr Jadwiga Sulej z Akademii Medycznej w Warszawie, przeanalizowali w jaki sposób wieloletnie nieprzestrzeganie diety bezglutenowej może wpłynąć na stan zdrowia dorosłych, u których w dzieciństwie rozpoznano celiakię.

"Trudności z przestrzeganiem diety pojawiają się u tych pacjentów w okresie młodzieńczym i w ich życiu dorosłym - wyjaśnia prof. Karczewska ze ŚAM. - Wynikają one ze zmiany warunków życia, statusu ekonomicznego rodziny i rodzaju lub braku pracy. Powodem może być również brak specjalistycznej opieki dla pacjentów dorosłych."

Analizie klinicznej poddano historię choroby, ze szczególnym uwzględnieniem jej zaostrzeń, u trzech pacjentów w wieku 30, 32 i 40 lat. U tych pacjentów, dwóch kobiety i jednego mężczyzny, w okresie wczesnego dzieciństwa rozpoznano celiakię na podstawie obowiązujących wówczas kryteriów.

"Przez okres średnio 20 lat pacjenci przestrzegali stosowania diety bezglutenowej. Następnie zaniechali diety - mówi prof. Karczewska. - Po okresie 10 -15 lat nie przestrzegania diety wystąpiły poważne objawy, które były powodem hospitalizacji na oddziale wewnętrznym."

W okresie zaostrzenia choroby obserwowano miedzy innymi spadek masy ciała, anemię, zanik miesiączki, osteoporozę, polineuropatię, depresję i zupełny zanik kosmków jelitowych.

Miesięczny monitoring chorych wykazał, że objawy ustępowały po ponownych zastosowaniu ścisłej diety bezglutenowej.

Życie z celiakia jest trudne, ale kosztem niestosowania zaleceń jest zły stan zdrowia. Dlatego według badaczy należy wspomagać chorych w przestrzeganiu określonych zaleceń dietetycznych.

"Pacjenci z rozpoznana w dzieciństwie celiakią wymagają specjalistycznej opieki gastoenterologicznej przez całe życie" - podsumowuje wyniki badań prof. Karczewska.

PAP - Nauka w Polsce, Magdalena Weker 2008-01-03
fot.
Fotolia