Kolejna „afera” słoiczkowa? Znaleziono toksyny w słoiczkach dla dzieci.

W gotowych daniach słoiczkowych uznanych producentów żywności dla dzieci szwedzcy naukowy znaleźli niebezpieczne dla zdrowia związki; min arsen, kadm, ołów, uran. 

afera słoiczkowa

W gotowych daniach słoiczkowych uznanych producentów żywności dla dzieci szwedzcy naukowy znaleźli niebezpieczne dla zdrowia związki; min arsen, kadm, ołów, uran. Brzmi zajwka artykułu w internetowym wydaniu „The Telegraph".

Badania przeprowadzone przez szwedzkich uczonych wykazały, że w gotowych daniach dla małych dzieci tak znanych firm jak np. Organix, Nestle, Hipp i Hole wykryto "alarmujący" poziom zanieczyszczenia toksycznymi substancjami takimi jak kadm, arsen, ołów a nawet uran.

Pomimo iż żaden z poziomów toksycznych metali nie przekroczył oficjalnych limitów bezpieczeństwa, naukowcy są bardzo zaniepokojeni tym, że znalezione substancje znajdują się w żywności dla niemowląt. Organizmy niemowląt są w fazie wzrostu i wpływ toksycznych substancji może być niebezpieczny dla ich zdrowia.

Naukowców szczególnie zaniepokoił wysoki poziom arsenu w daniach zawierających ryż, uznawany do tej pory za jeden z łagodniejszych składników niemowlęcej diety. Naukowcy odkryli, że karmienie niemowląt dwa razy dziennie zakupionym w sklepie daniem w słoiczku, takim jak ryż z owsianką może zwiększać ekspozycję na arsen nawet o pięćdziesiąt razy w porównaniu do wyłącznego karmienia piersią.

Wg Dr Karin Ljung, która prowadziła badania w Szwecji "wyłączne karmienie piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia wydaje się najlepszym sposobem na zmniejszenie ekspozycji na toksyczne zanieczyszczenia w żywności".

Wyniki badań szwedzcy naukowcy mają przekazać do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Europejskiej, która jest odpowiedzialna za ustalanie limitów bezpieczeństwa żywności. Już od jakiegoś czasu eksperci stali na stanowisku, że dopuszczalne limity szkodliwych substancji w żywności należy zmniejszyć, bo nawet ich niewielkie dawki mogą być niebezpieczne.

W wysokich stężeniach arsen jest bardzo toksyczny, ale nawet jego niski poziom może być rakotwórczy i mieć wpływ na uszkodzenia mózgu. Kadm może odkładać się w nerkach, przyczynia się do zwiększenia ryzyka raka płuc, pęcherza moczowego i raka piersi.

Redakcja „The Telegraph" zwróciła się do producentów wskazanych w raporcie o zajęcie stanowiska nt. wysokości zawartości wyżej wymienionych substancji w słoiczkach, w odpowiedzi uzyskała informacje, że stężenia mieszczą się w obowiązujących normach.

Jak traktować te doniesienia? Jako początek kolejnej afery" słoiczkowej po niedawnych doniesieniach o MOM w polskich słoiczkach? Jak donosi „The Telegraph" od dłuższego czasu na podstawie różnych badań eksperci zgłaszają konieczność weryfikacji i opracowania na nowo norm określających dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w żywności. Ile jeszcze badań będą musieli wykonać naukowcy i w ilu krajach by odpowiednie światowe organizacje wprowadziły zmiany do obowiązujących norm?

źródło: 09/04/2011 rok - http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8440126/Arsenic-and-toxic-metals-found-in-baby-foods.html

fot.
Fotolia