Kampania przeciwko HCV

Pod hasłem "Zostańcie w grze - Ty i Twoje dziecko" ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-diagnostyczna, w ramach której kobiety w ciąży będą mogły wykonać bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku wirusa zapalenia wątroby typu C.

Pod hasłem "Zostańcie w grze - Ty i Twoje dziecko" ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-diagnostyczna, w ramach której kobiety w ciąży będą mogły wykonać bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku wirusa zapalenia wątroby typu C.

Jej organizatorami są: firma Roche, Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" oraz UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ).

Kampania jest kontynuacją prowadzonej od 2005 roku akcji "Zostań w grze", która przyczyniła się do wzrostu świadomości istnienia WZW typu C oraz przebadania kilku tysięcy osób na nosicielstwo wirusa wywołującego tę chorobę.

Nowa akcja skierowana jest przede wszystkim do kobiet ciężarnych i planujących urodzenie dziecka. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania w okresie ciąży badań diagnostycznych w kierunku HCV, co umożliwi wcześniejsze określenie stanu zaawansowania ewentualnego zakażenia i wdrożenie leczenia po porodzie, a także badanie dziecka matki zakażonej HCV w kierunku tego zakażenia.

Organizatorzy i partnerzy akcji podkreślają, że będą dążyć do wprowadzenia badań diagnostycznych w kierunku HCV, jako obowiązujących dla wszystkich kobiet ciężarnych.

Bezpłatne badania rozpoczęły się 22 października w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Szczecinie oraz Chorzowie i potrwają do wyczerpania puli środków na nie przeznaczonych.

Kampanię "Zostańcie w grze - Ty i Twoje dziecko" wspiera Polska Grupa Ekspertów HCV, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Fundacja "Pod Prąd Żółtej Rzeki", Fundacja "Rodzić po Ludzku" oraz sieć sklepów Smyk.

Szczegółowe informacje na temat placówek wykonujących testy diagnostyczne będzie można uzyskać w wybranych gabinetach położniczo-ginekologicznych i szkołach rodzenia w miastach objętych kampanią oraz w serwisie internetowym: www.wzwc.pl.

Natomiast więcej informacji o samym wirusowym zapaleniu wątroby typu C można znaleźć na stronie Stowarzyszenia "Prometeusze": www.prometeusze.pl oraz na stronie Fundacji "Pod Prąd Żółtej Rzeki": www.hcv-fundacja.pl.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz / 2007-10-23