Polskie sześciolatki są dobrze przygotowywane do szkoły

Polskie dzieci są w zerówce dobrze przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. Lepiej przygotowane do podjęcia edukacji szkolnej są dziewczęta. 

Polskie dzieci są w zerówce dobrze przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. Lepiej przygotowane do podjęcia edukacji szkolnej są dziewczęta. Nie ma natomiast znaczenia, czy dziecko jest ze wsi czy z miasta - wynika z badań przeprowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej (AŚ). Badaniem przeprowadzonym w 2006 r. została objęta reprezentatywna próba 70 tys. dzieci. Zbadano dwie grupy sześciolatków: rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czyli zerówkę, oraz kończących ją. Badaniem objęto też rodziców i nauczycieli dzieci.

"Ogólny poziom dojrzałości szkolnej badanych dzieci oceniono jako dobry. Analizy badań potwierdziły zakładany, wyższy poziom dojrzałości u dzieci kończących edukację przedszkolną niż u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie" - napisano w zawierającym wyniki badań raporcie, udostępnionym w internecie.

Analiza wyników badania wśród chłopców i dziewcząt pozwala, zdaniem autorów badania, na "stwierdzenie że istnieją różnice w poziomie osiągnięć dzieci z porównywanych grup na korzyść dziewcząt".

Nie stwierdzono natomiast różnic w ogólnym poziomie dojrzałości szkolnej dzieci miejskich i wiejskich kończących edukację przedszkolną, natomiast wyraźne różnice na korzyść dzieci miejskich występują u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie. Czyli dzieci z miast są statystycznie lepiej rozwinięte przed pójściem do zerówki niż rówieśnicy ze wsi. W zerówce te różnice wyrównują się.

Prawie wszystkie przebadane sześciolatki osiągnęły pełną dojrzałość społeczną i emocjonalną do podjęcia roli ucznia. "Analiza wyników badań pokazuje, że głównie płeć determinuje poziom dojrzałości społeczno-emocjonalnej. Dziewczęta w porównaniu z chłopcami osiągają wyższy poziom tej dojrzałości" - ocenili autorzy badań.

Odwrotnie jest z poziomem rozwoju umysłowego. "W grupie chłopców więcej było wyników powyżej przeciętnej niż u dziewcząt, przy zbliżonym poziomie wyników niskich" - napisano w raporcie.

Poziomem rozwoju umysłowego różnią się znacząco dzieci miejskie i wiejskie. "W grupie dzieci wiejskich więcej było wyników przeciętnych, a zdecydowanie mniej wyników wysokich" - ustalili eksperci.

Głównym celem badań była ocena przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej. Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka: rozwój fizyczny, motoryczny, umysłowy, społeczno-emocjonalny i zdrowie oraz warunki środowiskowe i wychowawcze. Projekt zakładał też określenie różnic w poziomach rozwoju danych sfer i przygotowania do nauki w zależności od płci, środowiska zamieszkania oraz rodzaju placówki wychowania przedszkolnego. Badania były współfinansowane przez Unię Europejską.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka / 2007-09-19