Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2014 roku

MSW przeanalizowało statystykę najczęściej nadawanych dzieciom imion w 2014 r. ze wszystkich województw, a także statystykę imion na przełomie ostatnich 10 lat.

imię dla dziecka 2014

Lena i Jakub to najczęściej nadawane dzieciom imiona w 2014 roku, podobnie jak rok wcześniej.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeanalizowało statystykę najczęściej nadawanych imion żeńskich i męskich w 2014 r. ze wszystkich województw, a także statystykę imion na przełomie ostatnich 10 lat.

Wynika z niej, że od ponad 10 lat nie zmienia się lista najpopularniejszych imion, najczęściej wybieranych przez rodziców dla swoich nowonarodzonych dzieci. Z jednym wyjątkiem. Od 2 lat, począwszy od 2013 r. liderką rankingu jest Lena, wypierając z pierwszego miejsca imię Julia, które od 10 lat było najczęściej wybieranym imieniem żeńskim.

popularne imiona dla dzieci

Jeśli chodzi o faworyta wśród wszystkich imion męskich, od 2004 r. na pierwszym miejscu pozostaje niezmiennie imię Jakub.

W pierwszej piątce najczęściej nadawanych w Polsce imion dla dziewczynek i chłopców w 2014 r., nie odnotowano większych zmian. Nadal najwięcej jest dziewczynek o imieniu, kolejno: Lena, Zuzanna, Julia, Maja i Zofia. Wśród chłopców dominują takie imiona, jak: Jakub, Kacper, Antoni, Filip i Jan.

imię dla dziecka 2014

Wybierane imię dla dziewczynki w poszczególnych województwach

Analiza imion z poszczególnych województw pokrywa się ze statystyką ogólnopolską. Imię Lena w 2014 r. najczęściej wybierali rodzice z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego (według miejsca rejestracji urodzenia).

Imię Zuzanna było zaś najpopularniejszym imieniem nadawanym w ubiegłym roku na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego i pomorskiego.

Natomiast na Dolnym Śląsku i w Zachodniopomorskim rodzice swoim córkom najczęściej nadawali imię Hanna.

Wybierane imię dla chłopca w poszczególnych województwach

W przypadku imion dla chłopców Jakub - to najczęściej nadawane imię w 2014 r. w większości województw, z wyjątkiem mazowieckiego, gdzie zarejestrowano najwięcej Janów.

Najrzadziej nadawane imiona w 2014 roku

Wśród imion najrzadziej nadawanych w ubiegłym roku występują imiona staropolskie, jak Bogusława, Mirosława, Lubomir, czy Jurand.

najrzadziej nadawane imiona dzieciom

Zestawienie imion oraz grafiki zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie bazy PESEL, według stanu na 17 stycznia 2015 r.

fot.
ministerstwo spraw wewnętrznych