Sylwia Anderson-Hanney - profilaktyk społeczny, trener umiejętności wychowawczych i certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny. 

Sylwia Anderson-Hanney - profilaktyk społeczny, trener umiejętności wychowawczych i certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny.

Doświadczony specjalista do spraw pracy z rodziną, w której wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne, terapeutyczne, coachingowe oraz mediacyjne.

Spełniona mama 7-letniego Roberta, 3-letniej Rosie i  trzymiesięcznego Leonarda, oraz step-mum dla 12-letniego Kuby i 7-letniej Niny.